« Tagasi

Simiste Põlluingli detailplaneeringu lähteseisukohad

Muhu Vallavalitsus kinnitas  10.05.2022.a. korraldusega nr 154 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m2) detailplaneeringu lähteseisukohad.

Põlluingli detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Planeeringuala jääb kogu ulatuses ranna ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga soovitakse ranna ehituskeeluvööndit vähendada, mistõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Lähtudes planeerimisseaduse § 81 lg 1  küsis Muhu Vallavalitsus dp lähteseisukohtade kohta ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt. Etteantud tähtajal esitasid oma arvamused Keskkonnaamet ja Rahandusministeerium.

Täiendav info maa@muhu.ee, 4530680