Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas...

11.07.2023–11.08.2023 toimus Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse  (47801:008:0147) detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

11.07.2023–11.08.2023 toimus Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse  (47801:008:0147) detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus...

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 ...

Kallaste küla Lanski-Ranna katastriüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 ...

Muhu Vallavolikogu võttis oma 16.08.2023. a otsusega nr 111 vastu Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu Vahtraste küla Pihlaka (47801:003:0537, 14803 m 2 ) ja...

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu võttis oma 16.08.2023. a otsusega nr 111 vastu Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu Vahtraste küla Pihlaka (47801:003:0537, 14803 m 2 ) ja...

Muhu Vallavolikogu jättis oma 16.08.2023. a otsusega nr 109 algatamata Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Muhu...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu jättis oma 16.08.2023. a otsusega nr 109 algatamata Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Muhu...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 108 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse (47801:004:0511, 16497 m²) detailplaneeringu. Muhu vald soovib katastriüksusele rajada...

Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 108 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse (47801:004:0511, 16497 m²) detailplaneeringu. Muhu vald soovib katastriüksusele rajada...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 107 Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise...

Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katstriüksuste detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 107 Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise...

Muhu Vallavalitsus võttis 04.07.2023. a korraldusega nr 282 vastu Muhu valla Rässa küla Kopli detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 13,51 ha ja hõlmab Rässa külas asuvaid Kopli...

Rässa Kopli detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 04.07.2023. a korraldusega nr 282 vastu Muhu valla Rässa küla Kopli detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 13,51 ha ja hõlmab Rässa külas asuvaid Kopli...

Muhu Vallavalitsus korraldab Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus korraldab Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse...

Vabariigi Valitsuse tänase otsusega lõpetatakse Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kavandati...

Valitsus otsustas lõpetada Suure väina püsiühenduse eriplaneeringu

Vabariigi Valitsuse tänase otsusega lõpetatakse Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kavandati...

Muhu Vallavolikogu kehtestas 19.04.2023. a otsusega nr 102 Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Paenase külas asuvat Rukkisaadu...

Paenase küla Rukkisaadu detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 19.04.2023. a otsusega nr 102 Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Paenase külas asuvat Rukkisaadu...

Muhu Vallavolikogu lõpetas 19.04.2023. a otsusega nr 103 Koguva sadama detailplaneeringu menetluse. Koguva sadama detailplaneering hõlmas Koguva sadama maaüksust (47801:001:0725, 7895...

Koguva sadama detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu lõpetas 19.04.2023. a otsusega nr 103 Koguva sadama detailplaneeringu menetluse. Koguva sadama detailplaneering hõlmas Koguva sadama maaüksust (47801:001:0725, 7895...

Kalendri järgi on saabunud kevad, veerand aastat juba selja taga, suvi lähenemas tormilise kiirusega. Ühes suvega on saabumas ka aktiivsem periood erinevate avalike ürituste korraldamises....

Avalike ürituste korraldamine Muhu vallas

Kalendri järgi on saabunud kevad, veerand aastat juba selja taga, suvi lähenemas tormilise kiirusega. Ühes suvega on saabumas ka aktiivsem periood erinevate avalike ürituste korraldamises....

Tänavu teeb Maa-amet aeromõõdistuslende riigi lõunapoolses osas Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääval alal koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saartega. Ameti töötajad...

Maa-amet alustab aprillis aeropildistamise hooaega

Tänavu teeb Maa-amet aeromõõdistuslende riigi lõunapoolses osas Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääval alal koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saartega. Ameti töötajad...

Muhu Vallavolikogu algatas 15.03.2023. a otsusega nr 94 Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise, jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas 15.03.2023. a otsusega nr 94 Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise, jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning...

Muhu Vallavolikogu lõpetas 15.03.2023. a otsusega nr 93 Rässa küla Riina katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmas Rässa küla Riina katastriüksust (47801:001:0449, 4,05 ha)...

Rässa küla Riina katastriüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu lõpetas 15.03.2023. a otsusega nr 93 Rässa küla Riina katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmas Rässa küla Riina katastriüksust (47801:001:0449, 4,05 ha)...

Muhu Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusega nr 94 kehtestati järgmised massipiirangud: 1. Sulgeda alates 16. märts 2023. a. Muhu valla munitsipaalteed ja lepinguga avalikuks kasutuseks antud...

Teade massipiirangu kehtestamise kohta Muhu Valla teedel

Muhu Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusega nr 94 kehtestati järgmised massipiirangud: 1. Sulgeda alates 16. märts 2023. a. Muhu valla munitsipaalteed ja lepinguga avalikuks kasutuseks antud...

Muhu Vallavalitsus korraldab Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 21.09.2022. a....

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus korraldab Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 21.09.2022. a....

Muhu Vallavolikogu kehtestas 22.02.2023. a otsusega nr 88 Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Simiste küla Põlluingli katastriüksust...

Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu kehtestas 22.02.2023. a otsusega nr 88 Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Simiste küla Põlluingli katastriüksust...

Muhu Vallavalitsus võttis 14.02.2023. a korraldusega nr 60 vastu Muhu valla Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus 5,45 ha ja see hõlmab kogu...

Paenase küla Rukkisaadu detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 14.02.2023. a korraldusega nr 60 vastu Muhu valla Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus 5,45 ha ja see hõlmab kogu...