Muhu Vallavolikogu 18.05.2022. a. otsusega nr 41 lõpetati omaniku taotluse alusel Mäla küla Vabapõllu (7801:001:0974) ja Põllusaare (47801:001:0973) katastriüksuste detailplaneeringu...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu 18.05.2022. a. otsusega nr 41 lõpetati omaniku taotluse alusel Mäla küla Vabapõllu (7801:001:0974) ja Põllusaare (47801:001:0973) katastriüksuste detailplaneeringu...

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Nõmmküla küla Oliveri maaüksusel (katastritunnus 47801:003:0575) olemasoleva kontor-klubi osaliseks...

Projekteerimistingimuste väljastamine Nõmmküla küla Oliveri maaüksusele

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Nõmmküla küla Oliveri maaüksusel (katastritunnus 47801:003:0575) olemasoleva kontor-klubi osaliseks...

Muhu Vallavalitsus kinnitas  10.05.2022.a. korraldusega nr 154 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m 2 ) detailplaneeringu ...

Simiste Põlluingli detailplaneeringu lähteseisukohad

Muhu Vallavalitsus kinnitas  10.05.2022.a. korraldusega nr 154 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m 2 ) detailplaneeringu ...

16.05.2022 - 29.05.2022.a toimub Kuivastu küla Helme katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringuga kavandatakse päikesepargi rajamist.

Kuivastu küla Helme detailplaneeringu avalik väljapanek

16.05.2022 - 29.05.2022.a toimub Kuivastu küla Helme katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringuga kavandatakse päikesepargi rajamist.

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 16.03.2022. a otsusega nr 29 Kantsi küla Luha (katastritunnus 47801:001:0763, sihtotstarve elamumaa, pindala 15449 m 2 ) ja Metsaveere ...

Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 16.03.2022. a otsusega nr 29 Kantsi küla Luha (katastritunnus 47801:001:0763, sihtotstarve elamumaa, pindala 15449 m 2 ) ja Metsaveere ...

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele (katastritunnus 47801:008:0118) mobiilsidemasti kavandamiseks. ...

Projekteerimistingimuste väljastamine Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele (katastritunnus 47801:008:0118) mobiilsidemasti kavandamiseks. ...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.01.2022. a. istungil järgmised detailplaneeringud: Otsusega nr 17 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (katastritunnus 47801:001:0544, sihtotstarve...

Päikesepargi detailplaneeringute algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.01.2022. a. istungil järgmised detailplaneeringud: Otsusega nr 17 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (katastritunnus 47801:001:0544, sihtotstarve...

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 17 vastu Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Kantsi külas asuvaid Luha...

Kantsi küla detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 17 vastu Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Kantsi külas asuvaid Luha...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 11.11.2021.a. korraldusega nr 401 Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid Haigru...

Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 11.11.2021.a. korraldusega nr 401 Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid Haigru...

Kuivastu sadama detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 30.04.2020. a. otsusega nr 134 . Planeeringuala laiendati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020.a. otsusega nr 148 . Planeeringuala...

Kuivastu Sadama detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kuivastu sadama detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 30.04.2020. a. otsusega nr 134 . Planeeringuala laiendati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020.a. otsusega nr 148 . Planeeringuala...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 14.10.2021. a. otsusega nr 196 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeering hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 14.10.2021. a. otsusega nr 196 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeering hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi...

Muhu Vallavalitsus võttis 06.10.2021.a. korraldusega nr 340 vastu Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid...

Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.10.2021.a. korraldusega nr 340 vastu Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.08.2021. a. otsusega nr 186 Kantsi küla Luha ( 47801:001:0763 ) ja Metsaveere ( 47801:001:0762 ) katastriüksuste detailplaneeringu. ...

Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.08.2021. a. otsusega nr 186 Kantsi küla Luha ( 47801:001:0763 ) ja Metsaveere ( 47801:001:0762 ) katastriüksuste detailplaneeringu. ...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.07.2021.a. korraldusega nr 266 Liiva kaupluse  detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvaid Konsumi (47801:004:0280), Tõnise...

Liiva kaupluse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.07.2021.a. korraldusega nr 266 Liiva kaupluse  detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvaid Konsumi (47801:004:0280), Tõnise...

Rahandusministeerium korraldab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium korraldab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Muhu Vallavalitsus võttis 26.05.2021.a. korraldusega nr 199 vastu Liiva kaupluse detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvaid Konsumi (47801:004:0280, ärimaa, 2324...

Liiva kaupluse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 26.05.2021.a. korraldusega nr 199 vastu Liiva kaupluse detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvaid Konsumi (47801:004:0280, ärimaa, 2324...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 29.04.2021.a. korraldusega nr 168 Vahtraste küla Sireli katastriüksuse (47801:001:0818, elamumaa, pindala 9976 m²) detailplaneeringu. Detailplaneeringuga...

Vahtraste küla Sireli katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 29.04.2021.a. korraldusega nr 168 Vahtraste küla Sireli katastriüksuse (47801:001:0818, elamumaa, pindala 9976 m²) detailplaneeringu. Detailplaneeringuga...

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise õigele aadressile toimetamine...

Veendu oma aadressi ja postkasti korrektsuses

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise õigele aadressile toimetamine...

Rahandusministeeriumi pressiteade:  Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini...

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima

Rahandusministeeriumi pressiteade:  Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini...

Muhu Vallavolikogu võttis oma 30.07.2020 otsusega nr 140 vastu Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Muhu valla üldplaneeringu avalik...

Muhu vald korraldab Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu

Muhu Vallavolikogu võttis oma 30.07.2020 otsusega nr 140 vastu Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Muhu valla üldplaneeringu avalik...