31.10.19

Soojamajandus

Muhu keskküte toimib kohalikul hakkpuidul.

Muhu keskuse Liiva korterelamuid, valla­asutusi ja sotsiaalobjekte kütab kohalikust puidust toodetaval hakkpuidul töötav katlamaja. Muhus alustati hakkpuiduküttele üleminekut tegelikult juba 1995. aastal, mil paigaldati Liiva asulasse esimene vastav katel. 1996. aastal kasutati kütteks vaid Tootsist ja Saaremaalt Saikla rabast toodud tükkturvast, tänaseks on turbaga kütmine lõpetatud ja kasutatakse kütuseks vaid hakkpuitu, mis kõik pärineb Muhu saarelt. Kohaliku puidu pakkumine ületab praegu vajadusi.

Tänu hakkpuidu kasutamisele kütteks saab tööd kümmekond kohalikku perekonda, töö ja sissetuleku olemasolu hoiab nii mõnegi pere maal, ühtede töökohtade olemasolu võib juurde tekitada teisi. Loomulikult annab see ka sõltumatuse kütuseimpordist ja ka kulud on väiksemad, kui näiteks õliga kütta, kuigi investeeringud on suured, majasiseste süsteemide olukord on kehv, tehnika vananeb. Samas on vald välja vahetanud ka kõik Liiva keskküttesüsteemi kuuluvad maa-alused küttetorustikud ning soojustanud täiendavalt vallale kuuluvaid hooneid. Lisandväärtusena aitab teeäärte ja käidavamate kohtade puhastamine võsast kaasa ka saare üldise heakorra paranemisele.

Arengukava koostamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest Muhu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 - 2030

Arengukava koostamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Toimetaja: TAMBET UUTSALU