17.03.22

Õpilastransport

Lapsed, kes elavad külades, kust ei ole võimalik sõita kooli ühistranspordiga, saavad kooli sõiduks kasutada valla bussi.

Valla õpilasbussi ringid 2021/2022

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT