30.10.19

Õpilastransport

Lapsed, kes elavad külades, kust ei ole võimalik sõita kooli ühistranspordiga, saavad kooli sõiduks kasutada valla bussi.

Valla õpilasbussi ringid 2018/2019

Toimetaja: TAMBET UUTSALU