6.12.23

Õpilastransport

Lapsed, kes elavad külades, kust ei ole võimalik sõita kooli ühistranspordiga, saavad tasuta kooli sõiduks kasutada valla bussi.

Valla õpilasbussi ringid 2023/2024

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT