18.05.20

MHD

Majanduslike huvide deklaratsioon on dokument, milles ametiisik peab vastavalt korruptsioonivastasele seadusele deklareerima oma varalise seisu ja varalised kohustused. Selle eesmärgiks on vajadusel kontrollida deklareeritud ja tegeliku vara vastavust. Ametiisik on korruptsioonivastase seaduse mõistes riigi- või omavalitsuse ametnik või tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja, kellel on õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara erastamise, võõrandamise või kaustusse andmise otsuste tegemisel. Lisaks sellele on ametiisikud ka korruptsioonivastase seaduse §-s 4 loetletud isikud.

 

Muhu vallas esitavad deklaratsiooni vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed.

Alates 2014. a toimub huvide deklareerimine elektroonselt. Uus register lihtsustab nii majanduslike huvide deklareerimist kui nende kontrollimist, samuti annab avalikkusele suurema võimaluse kõrgete riigiametnike huvide deklaratsioonidele ligi pääseda. Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Majanduslike huvide deklaratsioon esitatakse igal aastal 31. maiks.
 

Väljavõtted 2012 a majanduslike huvide deklaratsioonidest

Väljavõtted 2011 a majanduslike huvide deklaratsioonidest

Väljavõtted 2010 a majanduslike huvide deklaratsioonidest

Väljavõtted 2009 a majanduslike huvide deklaratsioonidest
Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT