10.04.23

Metsandus

Metsandusega/metsa majandamisega seonduvat korraldab Keskkonnaameti metsaosakond, kes viib ellu riigi metsandus- ja jahindusalaseid poliitikaid, arengukavasid ning programme ja ühtlustab valdkondlikke tegevusi.

Keskkonnaameti  Kuressaare kontori (Tallinna 22, 93819) kontaktid on:

Telefon: 662 5999 e-post: info[ät]keskkonnaamet.ee Vastuvõtt toimub ainult eelneva kokkuleppe alusel! 

Metsaosakonna metsahoiu vanemspetsialisti Urmas Lambuti vastuvõtuaeg: kolmapäeviti 9.00–12.00 (telefon: 524 8972, e-post: urmas.lambut[ät]keskkonnaamet.ee)

Metsaregister

Metsaregistri avalik veebiteenus võimaldab leida kaardil metsaeraldisi, katastriinfot ja nendega seotud piiranguid, samuti on sisse logitud kasutajal võimalik esitada metsateatist.

Metsaomanikke nõustavad organisatsioonid:

ErametsakeskusErametsaportaali haldab alates 01.01.2023 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) metsaosakond. KIKi metsaosakond jätkab senist Erametsakeskuse ülesannet metsaomanike kompetentsi tõstmisel ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamisel. 

MTÜ Saaremaa Metsaühing - MTÜ Saaremaa Metsaühing annab lisainfot ja nõustab metsaomanikke. Teenuse korras organiseeritakse metsa ülestöötamist ja müüki, korraldatakse enampakkumisi ja abistatakse metsauuendustööde tegemisel. 

Õigusaktid

Metsaseadus - reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale käesoleva seaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.

Metsa majandamise eeskiri -  sätestab metsa raie, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded ning metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus ja metsamajanduse hea tava järgimine.

Toimetaja: PIRET LANG