18.10.21

Menetluses detailplaneeringud

Muhu vallas on menetluses järgmised detailplaneeringud:

 

Asukoht (küla) Planeeringu nimi Eesmärk Algatamise otsus Vastuvõtmise korraldus
Kantsi Luha ja Metsaveere päikesepargi rajamine 19.08.2021 otsus nr 186  
Riida Kruntimine, elamute rajamine 21.11.2019 nr 120  
Kesse Jaani-Andruse Kruntimine, talukoha taastamine, ehituskeeluvööndi vähendamine 15.03.2017 otsus nr 202  
Koguva Koguva sadam Sadama terviklahenduse väljatöötamine, sadamaehitiste ja hoonestuse kavandamine, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine 22.03.2018 otsus nr 36  
Kuivastu Kuivastu sadam Sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine 30.04.2020 otsus nr 134  
Paenase Rukkisaadu Puhkeküla rajamine 15.04.2021 otsus nr 171  
Rässa Haigru ja Lagemaa Puhkeküla ja üksikelamu rajamine 15.10.2020 otsus nr 144 06.10.2021 korraldus nr 340
Riina Kruntimine, elamute rajamine 20.09.2018 otsus nr 71  
Tamse Krundi kinnistu ja lähiümbruse Kruntimine, elamute rajamine, spordibaasi arendamine 14.10.2021 otsus nr 196  
Võiküla Lagle Kruntimine, elamute rajamine 16.08.2018 otsus nr 67  
Toomi Kruntimine, elamute ja päikesepargi rajamine
 
19.06.2009 otsus nr 268, muudetud 19.11.2014 otsusega nr 62  

 
Planeeringu nimele klikates suunatakse Teid planeeringute infosüsteemi, kus saab tutvuda planeeringute materjalidega.

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes, valla teadetetahvlil ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililisteiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee

 

Toimetaja: PILLE TAMM