22.09.22

Menetluses detailplaneeringud

Muhu vallas on menetluses järgmised detailplaneeringud:

 

Asukoht (küla) Planeeringu nimi Eesmärk Algatamise otsus Vastuvõtmise korraldus
Kesse Jaani-Andruse Kruntimine, talukoha taastamine, ehituskeeluvööndi vähendamine 15.03.2017 otsus nr 202  
Koguva Koguva sadam Sadama terviklahenduse väljatöötamine, sadamaehitiste ja hoonestuse kavandamine, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine 22.03.2018 otsus nr 36  
Kuivastu Kaura päikesepargi rajamine 19.01.2022 otsus nr 18 06.09.2022 korraldus nr 298
 
Liiva Mulgu

taimekasvatustalu ning taluturismi edendamiseks puhkemajade ja seminarihoone rajamine

15.06.2022 otsus nr 49  
Paenase Rukkisaadu Puhkeküla rajamine 15.04.2021 otsus nr 171  
Rässa Kopli olemasoleva dp muutmine 17.08.2022 otsus nr 53  
Riina Kruntimine, elamute rajamine 20.09.2018 otsus nr 71  
Simiste Põlluingli talukoha taastamine, ehituskeeluvööndi vähendamine 16.03.2022 otsus nr 32 17.08.2022 otsus nr 54
Tamse Krundi kinnistu ja lähiümbruse Kruntimine, elamute rajamine, spordibaasi arendamine 14.10.2021 otsus nr 196  
Vahtraste Pihlaka ja Vare elamute rajamine, ehituskeeluvööndi vähendamine 21.09.2022 otsus nr 63  
Võiküla Lagle Kruntimine, elamute rajamine 16.08.2018 otsus nr 67  
Toomi Kruntimine, elamute ja päikesepargi rajamine
 
19.06.2009 otsus nr 268, muudetud 19.11.2014 otsusega nr 62  

 
Planeeringu nimele klikates suunatakse Teid planeeringute infosüsteemi, kus saab tutvuda planeeringute materjalidega.

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes, valla teadetetahvlil ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililisteiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee

 

Toimetaja: PILLE TAMM