6.06.24

Kanalisatsioon/Reoveekäitlus

Kinnistul tekkiva reovee käitlemiseks on Muhus võimalik mõnedes külades liituda ühiskanalisatsiooniga lähemalt saad lugeda siit (kommunaalmajandus-->ühisveevärk ja -kanalisatsioon). Ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse puudumise korral tuleb leida kinnistupõhine reovee kohtkäitlemise lahendus. Reovett kinnistul koha peal käideldes tuleb lähtuda kõikidest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Purgimisteenus/Reovee äravedu

Vastavalt Muhu vallas kehtivale reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale on Muhu Vallavalitsus väljastanud reovee vedaja kaardi järgnevatele ettevõtjatele:

  • Citelli OÜ (tel nr 5553 5405, e-posti aadress info[ät]citelli.ee) - 2 veokit, paakide mahud vastavalt  10 m3 ja 4 m
  • MuSi OÜ (tel nr 5357 7233, e-posti aadress marius[ät]windowslive.com) - veoki paagi maht 5 m3

Vedaja kaart tõendab reovee äraveo õigust Muhu valla territooriumil

 

 

 

Toimetaja: PIRET LANG