25.09.23

Kanalisatsioon/Reoveekäitlus

Kinnistul tekkiva reovee käitlemiseks on Muhus võimalik mõnedes külades liituda ühiskanalisatsiooniga lähemalt saad lugeda siit (kommunaalmajandus-->ühisveevärk ja -kanalisatsioon). Ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse puudumise korral tuleb leida kinnistupõhine reovee kohtkäitlemise lahendus. Reovett kinnistul koha peal käideldes tuleb lähtuda kõikidest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Purgimisteenus/Reovee äravedu

Vastavalt Muhu vallas kehtivale reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale on Muhu Vallavalitsus väljastanud reovee vedaja kaardi järgnevatele ettevõtjatele:

  • Citelli OÜ (tel nr 5553 5405, e-posti aadress info@citelli.ee) - veoki paagi maht 4 m3
  • Vanatoa Turismitalu OÜ (tel nr 5669 0081, e-posti aadress teenus@vanatoa.ee) - veoki paagi maht 5 m3
  • Muhu Varahalduse OÜ (tel nr 5353 6365, e-posti aadress, info@muhuvarahaldus.ee) - veoki paagi maht 6 m3

Vedaja kaart tõendab reovee äraveo õigust Muhu valla territooriumil

 

 

 

Toimetaja: PIRET LANG