15.09.23

Kaitstavad alad Muhu vallas

Muhu valla maismaa territooriumist on looduskaitse all ca 42,5 km2 (20 %). Muhu vallas looduskaitseseaduse alusel  siseriikliku ja kohaliku kaitse all olevad kaitstavad loodusobjektid kuuluvad enamasti ka üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku. 

Looduskaitseseaduse alusel kaitstavad loodusobjektid on:

  • kaitsealad,
  • hoiualad,
  • kaitsealused liigid ja kivistised,
  • püsielupaigad,
  • kaitstavad looduse üksikobjektid või
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Muhu valla territooriumil asub 8 kaitseala:

8 hoiuala Muhu valla territooriumil on:

Lisaks on valla territooriumil hulgaliselt kaitstavate liikide leiukohti (ca 40 erinevat liiki), 13 kaitsealuse liigi püsielupaika ja 2 kaitstavat looduse üksikobjekti

Kohaliku kaitse all on kolm objekti:

 

Toimetaja: PIRET LANG