1.06.21

Kaitstavad alad Muhu vallas

Muhu valla maismaa territooriumist on looduskaitse all ca 42,5 km2 (20 %). Muhu vallas looduskaitseseaduse alusel  siseriikliku ja kohaliku kaitse all olevad kaitstavad loodusobjektid kuuluvad enamasti ka üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku. 

Looduskaitseseaduse alusel kaitstavad loodusobjektid on:

 • kaitsealad,
 • hoiualad,
 • kaitsealused liigid ja kivistised,
 • püsielupaigad,
 • kaitstavad looduse üksikobjektid või
 • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Muhu valla territooriumil asub 8 kaitseala:

 • Kesselaiu maastikukaitseala,
 • Liiva park,
 • Musta männi puistu (Pädaste külas),
 • Rannaniidi pankade maastikukaitseala,
 • Suuremõisa lahe looduskaitseala,
 • Tupenurme maastikukaitseala ja
 • Üügu maastikukaitseala.

8 hoiuala Muhu valla territooriumil on:

 • Madise hoiuala,
 • Nõmmküla hoiuala,
 • Oina hoiuala,
 • Rannaniidi hoiuala,
 • Ranna-Põitse hoiuala,
 • Võilaiu hoiuala,
 • Väikese väina hoiuala ja
 • Väinamere hoiuala.

Lisaks on valla territooriumil hulgaliselt kaitstavate liikide leiukohti (ca 40 erinevat liiki), 13 kaitsealuse liigi püsielupaika ja 2 kaitstavat looduse üksikobjekti

Kohaliku kaitse all on kolm objekti:

 • Lõetsa jõe äärne puisniit,
 • Peedu pangad ja nende lähiümbrus ja
 • Presidendi allee.

 

Toimetaja: PIRET LANG