Muhu valla kaasav eelarve

Muhu valla esimene kaasav eelarve

 Hääletustulemused kinnitati vallavalitsuse 07.03.2023 korraldusega nr 86.

Muhu valla kaasava eelarve 2023 kogueelarve on 15 000 eurot.

Kokku esitati Muhu valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse 6 ettepanekut, millest 3 suunati rahvahääletusele (hindamiskomisjoni protokoll). Elluviidavad ettepanekud selgusid rahvahääletuse tulemusena ajavahemikus 14.- 28. veebruar 2023

Rahvahääletusel said osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht on hääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas. Iga hääletusel osalev isik sai hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase ettepaneku poolt, märkides 1. kohale oma esimese eelistuse ja 2. kohale pingereas järgmise. 

Hääletajaid oli 293.

Paremusjärjestus:

1. Hellamaa spordiväljaku puhkeala arendamine (340 punkti)

2. Tillunire supluskoha atraktiivsemaks muutmine puhkeala rajamise kaudu (263 punkti)

3. Õdus ja hooldusvaba Roosiaed (250 punkti)


Hääletusel osalenud ettepanekud:

Tillunire supluskoha atraktiivsemaks muutmine puhkeala rajamise kaudu – Janno Rauk

Ettepanek on võtta käsile järgmised sammud Tillunire puhkeala atraktiivsemaks muutmiseks:

  • Rajada ca 140 m pikkune ja 1,2 m laiune hakkepuidust ligipääsutee jalgsi ning rattaga läbimiseks. Tegu oleks jalgsi ja rattaga liiklejatele ohutuma võimaluse loomisega Tillunire äärde jõudmiseks. Liivalt mööda kergliiklusteed Piirini ja läbi Linnuse küla saab Tillunireni suhteliselt ohutult. Probleem tekib teekonna lõpuosas, kus väike jupp (ca 460 m) tiheda liiklusega Kuivastu maanteed on, eriti just lastega, ebaturvaline läbida.
  • Rajada ca 1000 m2 suurune muruplats, kus 15x30 m suurune ala (lisatud skeemil ristküliku kujutis) oleks spordimuru all. Tuua lisaks 40 m³ liiva, et lastel oleks lõbusam mängida. Hetkel puudub Tillunire supluskoha juures hea võimalus suviti kasvõi lina maha panna ja päikest võtta, sest ainuke vaba ala on killustikuga parkla.
  • Supluskoha juurde laua, kahe lamamistooli ja kolme pingi soetamine.

Kogumaksumus 15189,36 eurot*
* Esitaja kinnitab eelarvet ületava osa 189,36 eurot tasumise.


Hellamaa spordiväljaku puhkeala arendamine – Keidy Jõgi

Kohalik kogukond on erinevate kokkusaamiste läbi teinud ettepaneku avaliku puhkeala rajamiseks, mis võiks asuda Hellamaa laululava taga.
Ettepanek sisaldab:

  • pinkide ja lauaga katusealuse paigaldamist;
  • prügimaja rajamist.

Pärase ja Hellamaa küla on kogunud puhkeala arendamiseks kohvikute pidamise ja õnneloosiga raha, mida kasutatakse puhkealale täiendavalt grilli ja väikelastele liivakasti soetamiseks.

Kogumaksumus 7234,80 eurot.


Õdus ja hooldusvaba Roosiaed – MTÜ Fookus

Eesmärk on muuta Roosiaed senisest paremini kasutatavaks puhkealaks. Soovime, et Muhu südames oleks tõsiselt pilkupüüdev roosiaed aja veetmiseks. Luua koht kogukonna tähendusrikaste sündmuste toimumiseks ja ürituste jäädvustamiseks: seal saaks teha fotosessioone Katariina kirikus laulatatavatele paaridele, kooli lõpupilte, tähistada teisi perekondlikke ja kogukondlikke tähtsündmusi.
Teiseks tuleb luua võimalused seal ürituste pidamiseks: luua võimalused laudade paigutamiseks, olemasolevatel pinkidel istumiseks, asjade käest ära panemiseks, tähendusrikaste sündmuste toimumiseks ja ürituste jäädvustamiseks.

Ettepanek sisaldab:

  • L-kujulise variseina rajamine - roosiaia edelanurgas, vaate varjamiseks naabri kinnistule. Variseina äärde istutatakse ronitaimed. Varisein tehakse nurgaga, mis moodustab õdusa istumisala, kus on hea pidada piknikku;
  • Olemasolevate istepinkide katmine komposiitlauaga - see on pikaealine hooldusvaba materjal. Kaks pinki kaetakse terves ulatuses, mis moodustab mõnusa lesimispaiga päikeselisteks päevadeks. Teised kaks pinki saavad istumislauad, kus on võimalik jalga puhata ja külg külje kõrval istuda. Pinkide sisemisel alal asendatakse praegune muru hooldusvabade pinnakattetaimedega.
  • Valgustid - liikumisanduritega päikesepaneelidel töötavad lambid, mis annavad juurde õdusust ja soodustavad ala kasutamist ka õhtupoolsel ajal. 4 valgustit on esmavajadus, iga pingi juurde üks; edaspidi peaks neid olema rohkem. Valgustid paigaldatakse püsikindlalt. Lampide garantiiperiood on 36 kuud.
  • Taimed - olemasolevate rooside ümberistutamine (praegu rajatud võrekäik on kõigi 52 taime jaoks liiga lühike) ning püsilillede ja ronitaimede juurdeistutamine peenardesse ja variseinte äärde.

Kogumaksumus 7432,00 eurot

 

Rahvahääletuse tulemusena enim toetust saanud kaasavasse eelarvesse mahtuvate ettepaneku(te) elluviimise korraldab vallavalitsus või sõlmib ettepaneku esitajaga koostöölepingu ettepaneku elluviimiseks.

Kontaktisik Annika Auväärt, annika@muhu.ee, 5622 1922.