14.06.22

Huvitegevus 

M U H U   L A S T E A E D

Spordiring (Sepps) -  T - 15.15 ja 15.45   juhendaja Merlyn Leiman (5628 7449)

Rahvatants -  N - 11.30   juhendaja Anne Keerd (5381 0339)

Muusikaring -  R - 11.30 ja 12   juhendaja Kairit Levit (5665 3437)

 

M U H U    N O O R T E K E S K U S

Saviring - K -  12.30 - 14   juhendaja Marlen Kirsel

Male/kabe - K -  14.15 -16   juhendaja Lauri Pehlak

Bändikool -  R -  14.30  juhendaja Renat Ränk

Pasunaring - L -  15.10 - 16.40 (kaks korda kuus) - juhendaja Artur Müür

Kokaklubi - T - peale tunde -  juhendaja Maret Voites

Näitering - Toimumisaega küsi juhendajalt - juhendaja Marian Salum

Kodutütred - Toimub jooksva graafikuga - juhendajad Katrin Kommel ja Riin Jürgenson

Kõik Muhu Noortekeskuse ringid on noortele tasuta.

kontakt: noortekeskus@muhu.ee; +372 45 45 560; +372 5625 2257

 

M U H U   P Õ H I K O O L

Esmaspäev

Rahvatants 12.30 - 13.15 (1.- 2. kl)

Rahvatants 13.25 - 14.10 (3.- 5. kl)

Pallimängud P 13.25 - 14.10 (1.- 3. kl)

Robootika     15.15 - 16   (4.- 9. kl)  

Korvpall P     16 - 17.30   (4.- 6. kl)     

Võrkpall T.P  17.30 - 19   (4.- 9. kl)

Teisipäev

Puidutöö  13.25 - 14.10  (4. kl)        

Folkloor   14.20 - 15.05  (1.- 8. kl)   

Folkloor   15.15 - 16  (9. kl)  

Tikkimine 15.15 - 16  (6.- 9. kl) 

Puidutöö  15.15 - 16  (5.- 9. kl) 

Pallimängud P 15.15 - 16.00 (1.- 3. kl)

Korvpall P 16 - 17.30 (4.- 6. kl)

Kolmapäev

Lastekoor "Lepatriinu"  8.30 - 9.15  (1.- 4. kl)  

Kirjandiõpetus 13.25 - 14.10 (9. kl) 

Neljapäev

Rahvapill  13.25 - 14.10  (1.- 3. kl)        

Laulu- ja pilliring  15.15 - 16  (4. kl)   

Robootika  15.15 - 16  (4.- 9. kl)       

Reede

Korvpall 16 - 17  (4.- 6. kl) 

E - R  Globe  12.10  (5.- 9. kl) 

 

Muhu laste huvitegevuse toetamine
Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja noorte huvitegevust toetatakse valla eelarvest, kui vastava huvitegevusega tegelemiseks puuduvad võimalused Muhu vallas. Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas

Vormikohase taotluse leiab siit

Muhu valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018

2019. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Muhu valla huvihariduse ja huvitegevuse kava (2019)

 

 

T Ä I S K A S V A N U T E   H U V I R I N G I D

Folkloorirühm Uijee - E -  19 - 20:30  Hellamaa Külakeskus

Leena Peegel (leena.peegel@muhu.edu.ee; +372 5394 2270)

Segarühm - E -  19 - 21 Muhu Spordihall 

Anneli Tamm (annelitamm.muhu@gmail.com; +372 503 7407)

Võrkpall (mehed) - T ja N - 19:30 - 21  Muhu Spordihall

Kalev Kütt ( +372 506 5161; kalev.kytt@muhu.ee); Veiko Laaneväli (+372 5347 6620)

Võrkpall (naised) - K -  19:30 - 21 Muhu Spordihall

Liinu Tuust (+372 5693 9589; liinutuust@gmail.com)

Folkloorirühm Ätses - N -  17 - 18  Muhu Spordihall

Anne Keerd (anne.keerd.001@gmail.com; +372 5381 0339)

Naisrühm Tokkroes - N -  18 - 19:30  Muhu Spordihall

Anne Keerd (anne.keerd.001@gmail.com; +372 5381 0339)

Segakoor  - N -  19:30 - 21 Hellamaa Külakeskus

Leena Peegel (leena.peegel@muhu.edu.ee; +372 5394 2270)

Korvpall (mehed ja noored) - R - 19 - 20:30 Muhu Spordihall

Veiko Laaneväli (+372 5347 6620)

Külasema Külaseltsi folkloorirühm Kodukootud - P -  18 - 19:30 Muhu Lasteaia saal

Mall Noormets (+372 553 7225; mall.noormets@gmail.com)

 

 

 

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT