Muhu valla preemiad

7.03.23

Muhu valla tunnustusstipendiumeid antakse kolmes kategoorias:

1) stipendium "Muhu valla hariduspreemia"

2) stipendium "Muhu valla kultuuripreemia"

3) stipendium "Muhu valla spordipreemia"

Igas kategoorias antakse välja üks tunnustusstipendium aastas.

 

Tunnustusstipendiumi määramisel arvestatakse:

1) Muhu nime teadvustamist väljaspool Muhu;
2) elutööd;
3) saavutusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
4) tegevuste ja saavutuste kõlajõudu Muhus;
5) ühiskondliku aktiivsust oma valdkonna populariseerimisel.

Muhu valla stipendiumite määramise kord

 

Muhu valla "Aasta Tegu" tunnustuse eesmärk on väärtustada Muhu vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Muhu valla "Aasta Tegu" statuut

 

Tunnustuse saajad:

Muhu valla hariduspreemia laureaadid

Muhu valla kultuuripreemia laureaadid

Muhu valla spordipreemia laureaadid

Aasta tegu

 

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT