5.10.23

Muhu Lasteaed kuulutab välja konkursi  lapsehoolduspuhkusel viibiva  õpetaja asendaja leidmiseks.

Tööleasumise aeg 17.oktoober 2023.
Konkureerimiseks palun esitada järgmised dokumendid:
1. Kirjalik avaldus
2. CV
3. Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumentide koopiad
4. Motivatsioonikiri
5. Muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Aadressil:  Muhu lasteaed, Liiva küla, Muhu vald, Saare mk., 94701 võ e-mailile reet.hobustkoppel@muhu.ee.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 13.10.2023.

 

Muhu Põhikool võtab konkursi korras tööle psühholoogi (0,5 ametikohta).

Vajalik erialane haridus.

Tööleasumise aeg- esimesel võimalusel.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada  aadressil Muhu Põhikool, Liiva küla, Muhu vald 94701 Saare maakond või andres@muhu.edu.ee või kool@muhu.edu.ee.

Täiendav info: õppealajuhataja Ulvi Kipper, telefonil 510 5650, e-post: ulvi.kipper@muhu.edu.ee.

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT