31.05.24

Muhu Lasteaed Munuke ootab oma kollektiiviga ühinema ühte täiskoormusega õpetaja abi. Kasuks tuleb pedagoogiline või lapsehoiualane ettevalmistus või varasem töökogemus lastekollektiivis, pingetaluvus erinevates olukordades, lapsesõbralikkus, rõõmsameelsus ja koostöövalmidus.

Ootame kandideerijalt avaldust, motivatsioonikirja ja cv-d hiljemalt15. juunil 2024. Lisada võib ka muid dokumente, mida oluliseks peate. Dokumendid esitada aadressil reet.hobustkoppel@muhu.ee või tuua otse lasteaeda.

Tööleasumine 25. juunil või kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 01. juulil 2024.

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT