Oktoobris on külastajatele jätkuvalt uudistamiseks kaks näitust: "Need vanad muhulaste postkaardid I, II" ja "Pisut portselani puhvetkapist". Olete oodatud T, K 9-15, N 10-18, R, L 9-13. ...

Hellamaa raamatukogu kutsub näitusele

Oktoobris on külastajatele jätkuvalt uudistamiseks kaks näitust: "Need vanad muhulaste postkaardid I, II" ja "Pisut portselani puhvetkapist". Olete oodatud T, K 9-15, N 10-18, R, L 9-13. ...

Saaremaa vald on 2018. aastast koos Muhu ja Ruhnu vallaga tunnustanud Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas silmapaistnud inimesi ja sündmusi. Kõigil inimestel on taas võimalik esitada...

Kutsume üles tunnustama sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna parimaid

Saaremaa vald on 2018. aastast koos Muhu ja Ruhnu vallaga tunnustanud Saare maakonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas silmapaistnud inimesi ja sündmusi. Kõigil inimestel on taas võimalik esitada...

Alanud on uus õppeaasta koolis aga ka huvitegevuses. Muhu vallas kehtiv huvitegevuse toetamise kord annab võimaluse taotleda valla poolset toetust Muhu vallas elavate ja õppivate   laste...

Vallast on võimalik taotleda huvitegevuse toetust

Alanud on uus õppeaasta koolis aga ka huvitegevuses. Muhu vallas kehtiv huvitegevuse toetamise kord annab võimaluse taotleda valla poolset toetust Muhu vallas elavate ja õppivate   laste...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab: • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks; • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2024. aastal.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab: • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks; • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri...

Muhu vald maksab õppetoetust eluasemega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks. Tegemist on perioodilise (september-juuni) toetusega õppetöös võlgnevusteta edasi jõudvatele gümnaasiumi-,...

Õppetoetus eluasemega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks

Muhu vald maksab õppetoetust eluasemega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks. Tegemist on perioodilise (september-juuni) toetusega õppetöös võlgnevusteta edasi jõudvatele gümnaasiumi-,...

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.09.2023. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 21.09.2023

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.09.2023. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registri ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil...

Kutse Maa-ameti dünaamilistes hankesüsteemides osalemiseks

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registri ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil...

Eile, 24.augustil, toimus Tornimäe rahvamajas Saare maakonna hariduskonverents, kus muuhulgas tunnustati ka parimaid haridustöötajaid! Rõõm oli näha, et nominentide seas oli Aasta...

Tunnustati parimaid haridustöötajaid

Eile, 24.augustil, toimus Tornimäe rahvamajas Saare maakonna hariduskonverents, kus muuhulgas tunnustati ka parimaid haridustöötajaid! Rõõm oli näha, et nominentide seas oli Aasta...

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 ...

Kallaste küla Lanski-Ranna katastriüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 ...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 33