« Tagasi

Kandidaatide esitamine valla preemiatele

Muhu Vallavalitsus ja Muhu Vallavolikogu ootavad 01. veebruariks 2023. a ettepanekuid Muhu valla 2022. aasta haridus-, kultuuri- ja spordipreemia ning „Aasta tegu 2022" väljakuulutamiseks.

Valdkondliku tunnustusstipendiumi määramisel arvestatakse:
• tegevuste ja saavutuste kõlajõudu Muhus;
• Muhu nime teadvustamist väljaspool Muhu;
• ühiskondlikku aktiivsust oma valdkonna populariseerimisel;
• saavutusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Muhu valla "Aasta Tegu" tunnustuse eesmärk on väärtustada Muhu vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.
Preemiate määramise aluseks olevate õigusaktidega on võimalik tutvuda Muhu valla veebilehel https://www.muhu.ee/valla-preemiad .

Ettepanekud koos põhjendusega palume esitada hiljemalt 01. veebruariks 2023 Muhu valla kantseleisse aadressil Keskuse, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701 või e-postiga kantselei@muhu.ee.

Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi 105. aastapäeva pidulikul aktusel. 

Ootame aktiivset osavõttu!