Kirjalik enampakkumine äriruumide rendile andmiseks

Muhu Vallavalitsuse 20.12.2022 korraldusega nr 453 korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine hoone osa rendile andmiseks äriruumina Muhu vallale kuuluvas hoones aadressil Liiva küla, Turuplatsi (kinnistu registriosa 3354634 katastriüksuse tunnus 47801:001:0856) (rendile antakse seni Neolille kasutuses olnud kaupluseruum ja orienteeruvalt pool kõrval asuvast laoruumist, kokku 25 m²), vaata asendiplaani.

Ruumid antakse rendile 5 aastaks, alghinnaga 6 eurot/m² kuus. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2023 kell 11.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse Muhu Vallavalitsusele e-posti teel digitaalselt allkirjastatud pakkumine märgusõnaga „Äripind" aadressil  kantselei@muhu.ee, pakkumuse vorm. Pakkumus peab sisaldama pakkuja andmeid, plaanitava tegevuse kirjeldust, sõnadega väljakirjutatud pakutavat summat, pakkumuse esitaja allkirja.

Lisainfo tel 508 2776.