« Tagasi

Liiva keskuses nüüd 55 parklakohta juures

Riigi Tugiteenuste Keskuse maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest rahastatud projekti nr RE.2.01.21-0434 „Muhu Liiva keskuse arendamise II etapp" toel on Liiva keskuses Muhu turuhoone taga valminud täiendav parkla 50 sõiduautole (sh 2 inva parklakohta) ja 5 bussile või raskeveokile koos tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega, teostatud on haljastustööd.

Parkla ehitustöid teostas Klotoid OÜ, omanikujärelevalvet Ösel Consulting OÜ. Projekti kogumaksumus oli 287 935 eurot, millest toetus 100 000 eurot ning Muhu Vallavalitsuse omafinantseering 187 935 eurot. Valla eelarvest kaeti ka omanikujärelevalve kulud.

Uue parkla valmimisega peaks lahenema eeskätt suvine ja suuremate ürituste aegne parklakohtade nappus Liiva keskuses, vähenema liikluskoormus peamisele ristmikule, kuna uude parklasse on võimalik Kuivastu poolt tulijatel keerata juba Liiva Alexela tankla vastast ning veelgi kasvama Muhust läbi sõitjate peatumiste arv ning ettevõtete külastatavus. Lisaks annab korrastatud ala parema võimaluse Liival toimuvate laatade jm suuremate ürituste läbiviimiseks.

Tee peatus Liival!