« Tagasi

Avanevad LEADER toetusvoorud

12. september kuni 20. september kl 16.00 võtab SKK vastu projektitoetuste taotluseid.
 
E-pria portaalis saab esitada taotluseid nii ettevõtluse arendamiseks kui elukeskkonna parandamiseks. Kummagi vooru eelarveks on planeeritud ligikaudu 350000 eurot.
 
MEEDE 1 - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS
 • minimaalne toetussumma 3000 eur
 • maksimaalne toetussumma 200000 eur
Toetusmäär
 • Projektitoetust antakse kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.
 • Väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse  projektitoetust kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest.
 
MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE
 • minimaalne toetuse suurus 4000 eur
 • maksimaalne toetuse suurus 50000 eur
Toetusmäär
 • Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ning põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.
 • Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 70 protsenti investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.
 • MTÜ, SA või KOV üksusele antakse projektitoetust kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks (v.a kogukonnateenuse arendamisel).
 • Teadmussiirde projekti elluviimiseks antakse projektitoetust kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.
 • Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60% investeeringu abikõlblikest kuludest.
 • Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse projektitoetust kuni 75% abikõlblikest kuludest.
 • Projektitoetust antakse ettevõtjale kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest (v.a kogukonnateenuse arendamine, teadmussiirde projekti elluviimine, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääasuvõrgu rajamine).
 • Väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele projektitoetust kuni 30% investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest.
Toetuse eesmärk, toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded taotlejale, dokumentidele jms on meetmelehtedes - meede 1 ja meede 2.
 
Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 30. oktoober 2022.'
 
Projektiidee korral võta ühendust nõustamiseks Terjega tel 5138767 või Sulviga tel 56210102.