« Tagasi

Ettepanekud maakonna teenete- ja vapimärkide andmiseks

Ootame ettepanekuid maakonna teenete- ja vapimärkide andmiseks.

Saare maakonna vapimärk antakse isikule maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest.

Maakonna teenetemärk antakse isikule maakonnale osutatud teenete või saavutuse tunnustamiseks.

Vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks moodustatakse Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla esindajatest komisjon.

Ettepanekuid teenetemärkidele ja  vapimärkidele oodatakse 15. jaanuariks 2024 Saaremaa vallavalitsuse aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt raekoda@saaremaavald.ee.

Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja kirjeldust ning teenete kirjeldust.

Teenetemärgid ja vapimärgid antakse Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.