Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.05.2024. a otsusega nr 150 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m 2 ) detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Liiva küla Mulgu detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.05.2024. a otsusega nr 150 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m 2 ) detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 21.09.2022. a otsusega nr 63 Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning...

Vahtraste Pihlaka ja Vare detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas oma 21.09.2022. a otsusega nr 63 Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning...

26.02.–10.03.2024. a toimus Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379) detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 08.04.2024. Detailplaneeringu...

Liiva küla Mulgu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

26.02.–10.03.2024. a toimus Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379) detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 08.04.2024. Detailplaneeringu...

Muhu Vallavalitsus korraldab 07.05.–06.06.2024 Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147)...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus korraldab 07.05.–06.06.2024 Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147)...

Kliimaminister allkirjastas eelnõu, millega jagatakse väikeelamute omanikele ligi 30 miljonit eurot renoveerimistoetust. Toetusvoor avatakse sellel kuul.

Aprillis avaneb väikeelamute renoveerimistoetus

Kliimaminister allkirjastas eelnõu, millega jagatakse väikeelamute omanikele ligi 30 miljonit eurot renoveerimistoetust. Toetusvoor avatakse sellel kuul.

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 20.03.2024. a otsusega nr 144 Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Muhu vallas Kuivastu külas...

Kuivastu Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 20.03.2024. a otsusega nr 144 Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Muhu vallas Kuivastu külas...

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 20.03.2024. a otsusega nr 143 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneeringu. Liiva küla Raunmäe detailplaneering hõlmab Liiva küla Raunmäe...

Liiva külaRaunmäe katatriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 20.03.2024. a otsusega nr 143 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneeringu. Liiva küla Raunmäe detailplaneering hõlmab Liiva küla Raunmäe...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 20.03.2024. a otsusega nr 142 Muhu tapamaja detailplaneeringu ja kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad . Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Soonda...

Muhu Tapamaja detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 20.03.2024. a otsusega nr 142 Muhu tapamaja detailplaneeringu ja kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad . Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Soonda...

Muhu Vallavolikogu lõpetas oma 20.03.2024. a otsusega nr 141 Kesse küla Jaani-Andruse maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Detailplaneering hõlmas Kesse küla Jaani-Andruse...

Kesse küla Jaani-Andruse maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Muhu Vallavolikogu lõpetas oma 20.03.2024. a otsusega nr 141 Kesse küla Jaani-Andruse maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Detailplaneering hõlmas Kesse küla Jaani-Andruse...

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 14.02.2024. a otsusega nr 134 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Muhu vallas Tamse külas asuvaid...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 14.02.2024. a otsusega nr 134 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Muhu vallas Tamse külas asuvaid...

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 14.02.2024. a otsusega nr 133 kehtetuks Koguva ja Rootsivere küla Nuka, Sauna, Vana-Käspri, Suure-Andruse, Arbu, Tiigi ja Sauna-Välja maaüksuste...

Koguva ja Rootsivere küla Nuka, Sauna, Vana-Käspri, Suure-Andruse, Arbu, Tiigi ja Sauna-Välja maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 14.02.2024. a otsusega nr 133 kehtetuks Koguva ja Rootsivere küla Nuka, Sauna, Vana-Käspri, Suure-Andruse, Arbu, Tiigi ja Sauna-Välja maaüksuste...

Muhu Vallavalitsus võttis oma 06.02.2024. a istungil vastu ning suunas avalikule väljapanekule järgmised detailplaneeringud: Korraldusega nr 27 võeti vastu Liiva küla Raunmäe...

Liiva küla Raunmäe, Liiva küla Mulgu ning Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis oma 06.02.2024. a istungil vastu ning suunas avalikule väljapanekule järgmised detailplaneeringud: Korraldusega nr 27 võeti vastu Liiva küla Raunmäe...

Aasta algus on sobiv aeg plaanide tegemiseks. Vallas võtame seekord ette pisut suuremalt ja püüame vaadata kaugemale - käimas on uue arengukava koostamine aastani 2035+. Miks me seda teeme?...

Muhu valla uue arengukava koostamine

Aasta algus on sobiv aeg plaanide tegemiseks. Vallas võtame seekord ette pisut suuremalt ja püüame vaadata kaugemale - käimas on uue arengukava koostamine aastani 2035+. Miks me seda teeme?...

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 13.12.2023. a otsusega nr 128 kehtetuks Raegma küla Kaasiku detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu kehtestas 21.01.2011. a otsusega nr 82 Raegma küla...

Raegma küla Kaasiku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 13.12.2023. a otsusega nr 128 kehtetuks Raegma küla Kaasiku detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu kehtestas 21.01.2011. a otsusega nr 82 Raegma küla...

26.09.2023–10.10.2023 toimus Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 09.11.2023. Detailplaneeringu...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

26.09.2023–10.10.2023 toimus Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 09.11.2023. Detailplaneeringu...

Muhu Vallavolikogu algatas  oma 15.11.2023. a otsusega nr 123 Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas  oma 15.11.2023. a otsusega nr 123 Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147)...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147)...

2024. aastaks kaasava eelarve ettepanekute esitamine avaneb 06. novembril 2023 ning kestab kuni 18. detsembrini 2023.

Muhu valla kaasav eelarve 2024

2024. aastaks kaasava eelarve ettepanekute esitamine avaneb 06. novembril 2023 ning kestab kuni 18. detsembrini 2023.

Liiva korterelamute, kooli, lasteaia ja kiriku ümbruse tänavalgustus on rajatud etapiviisiliselt vastavalt vajadustele ja Liiva arengule aastatel 1976 – 2015. Kuigi vahepealsetel aastatel on...

Liiva tänavavalgustus uueneb

Liiva korterelamute, kooli, lasteaia ja kiriku ümbruse tänavalgustus on rajatud etapiviisiliselt vastavalt vajadustele ja Liiva arengule aastatel 1976 – 2015. Kuigi vahepealsetel aastatel on...

Muhu Vallavalitsus korraldas 26.09.2023-10.10.2023 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku kestel esitati üks arvamus seoses...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Muhu Vallavalitsus korraldas 26.09.2023-10.10.2023 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku kestel esitati üks arvamus seoses...