Muhu Vallavolikogu algatas 25.01.2023. a otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari katastriüksuse (47801:008:0242) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Simiste küla Kari katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas 25.01.2023. a otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari katastriüksuse (47801:008:0242) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringuala laiendamine Muhu Vallavolikogu otsustas 25.01.2023. a otsusega nr 80 laiendada Simiste küla Põlluingli detailplaneeringuala....

Simiste küla Põlluingli detailplaneeringu ala laiendamine

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringuala laiendamine Muhu Vallavolikogu otsustas 25.01.2023. a otsusega nr 80 laiendada Simiste küla Põlluingli detailplaneeringuala....

Muhu Vallavolikogu kehtestas 16.11.2022. a otsusega nr 72 Kuivastu küla Kaura katastriüksuse (47801:008:0636, pindala 18,11 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Kuivastu küla Kaura detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 16.11.2022. a otsusega nr 72 Kuivastu küla Kaura katastriüksuse (47801:008:0636, pindala 18,11 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Maaeluministeerium PRESSITEADE 17.11.2022 Täna kinnitas Vabariigi Valitsus heaks maale elama minemise pilootprogrammi laiendamise. Programmi eesmärk on suurendada erasektori...

Riik toetab maale kolimist

Maaeluministeerium PRESSITEADE 17.11.2022 Täna kinnitas Vabariigi Valitsus heaks maale elama minemise pilootprogrammi laiendamise. Programmi eesmärk on suurendada erasektori...

Muhu Vallavolikogu algatas 21.09.2022 otsusega nr 63 Vahtraste külas asuvate Pihlaka (katastritunnus 47801:003:0537, pindala 14803 m 2 ) ja Vare (katastritunnus 47801:003:0538, pindala 10010 m...

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare kü detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas 21.09.2022 otsusega nr 63 Vahtraste külas asuvate Pihlaka (katastritunnus 47801:003:0537, pindala 14803 m 2 ) ja Vare (katastritunnus 47801:003:0538, pindala 10010 m...

Rässa küla Kopli detailplaneeringu algatamine; Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine; Kuivastu sadama detailplaneeringu kehtestamine; Kuivastu küla Kaura...

Detailplaneeringute teated

Rässa küla Kopli detailplaneeringu algatamine; Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine; Kuivastu sadama detailplaneeringu kehtestamine; Kuivastu küla Kaura...

Muhu Vallavalitsus võttis 05.07.2022.a. korraldusega nr 232 vastu Kuivastu sadama detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi...

Kuivastu sadama detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.07.2022.a. korraldusega nr 232 vastu Kuivastu sadama detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi...

Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.  

Ehitisregistri tõrked

Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.  

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.06.2022. a otsusega nr 49 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m²) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Liiva küla Mulgu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.06.2022. a otsusega nr 49 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m²) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022. a otsusega nr 47 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (47801:001:0544, pindala 16,97 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale...

Kuivastu küla Helme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022. a otsusega nr 47 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (47801:001:0544, pindala 16,97 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale...

Muhu Vallavolikogu otsustas 15.06.2022 otsusega nr 48 Muhu valla üldplaneeringu kehtestamise 1. juulist 2022. Üldplaneering hõlmab kogu Muhu valla territooriumit. Üldplaneeringu koostamise...

Üldplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu otsustas 15.06.2022 otsusega nr 48 Muhu valla üldplaneeringu kehtestamise 1. juulist 2022. Üldplaneering hõlmab kogu Muhu valla territooriumit. Üldplaneeringu koostamise...

Simiste küla Põlluingli detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 16.03.2022. a. otsusega nr 32. Planeeringuala suurus on 10734 m 2  ja see hõlmab Põlluingli katastriüksust...

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Simiste küla Põlluingli detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 16.03.2022. a. otsusega nr 32. Planeeringuala suurus on 10734 m 2  ja see hõlmab Põlluingli katastriüksust...

Muhu Vallavolikogu 18.05.2022. a. otsusega nr 41 lõpetati omaniku taotluse alusel Mäla küla Vabapõllu (7801:001:0974) ja Põllusaare (47801:001:0973) katastriüksuste detailplaneeringu...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu 18.05.2022. a. otsusega nr 41 lõpetati omaniku taotluse alusel Mäla küla Vabapõllu (7801:001:0974) ja Põllusaare (47801:001:0973) katastriüksuste detailplaneeringu...

Muhu Vallavalitsus kinnitas  10.05.2022.a. korraldusega nr 154 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m 2 ) detailplaneeringu ...

Simiste Põlluingli detailplaneeringu lähteseisukohad

Muhu Vallavalitsus kinnitas  10.05.2022.a. korraldusega nr 154 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m 2 ) detailplaneeringu ...

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 16.03.2022. a otsusega nr 29 Kantsi küla Luha (katastritunnus 47801:001:0763, sihtotstarve elamumaa, pindala 15449 m 2 ) ja Metsaveere ...

Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 16.03.2022. a otsusega nr 29 Kantsi küla Luha (katastritunnus 47801:001:0763, sihtotstarve elamumaa, pindala 15449 m 2 ) ja Metsaveere ...

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele (katastritunnus 47801:008:0118) mobiilsidemasti kavandamiseks. ...

Projekteerimistingimuste väljastamine Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele (katastritunnus 47801:008:0118) mobiilsidemasti kavandamiseks. ...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.01.2022. a. istungil järgmised detailplaneeringud: Otsusega nr 17 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (katastritunnus 47801:001:0544, sihtotstarve...

Päikesepargi detailplaneeringute algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.01.2022. a. istungil järgmised detailplaneeringud: Otsusega nr 17 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (katastritunnus 47801:001:0544, sihtotstarve...

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 17 vastu Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Kantsi külas asuvaid Luha...

Kantsi küla detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 17 vastu Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Kantsi külas asuvaid Luha...

Muhu Vallavalitsus kehtestas 11.11.2021.a. korraldusega nr 401 Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid Haigru...

Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 11.11.2021.a. korraldusega nr 401 Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid Haigru...

Kuivastu sadama detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 30.04.2020. a. otsusega nr 134 . Planeeringuala laiendati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020.a. otsusega nr 148 . Planeeringuala...

Kuivastu Sadama detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kuivastu sadama detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 30.04.2020. a. otsusega nr 134 . Planeeringuala laiendati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020.a. otsusega nr 148 . Planeeringuala...