26.09.2023–10.10.2023 toimus Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 09.11.2023. Detailplaneeringu...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

26.09.2023–10.10.2023 toimus Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 09.11.2023. Detailplaneeringu...

Muhu Vallavolikogu algatas  oma 15.11.2023. a otsusega nr 123 Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas  oma 15.11.2023. a otsusega nr 123 Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude...

Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147)...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147)...

2024. aastaks kaasava eelarve ettepanekute esitamine avaneb 06. novembril 2023 ning kestab kuni 18. detsembrini 2023.

Muhu valla kaasav eelarve 2024

2024. aastaks kaasava eelarve ettepanekute esitamine avaneb 06. novembril 2023 ning kestab kuni 18. detsembrini 2023.

Liiva korterelamute, kooli, lasteaia ja kiriku ümbruse tänavalgustus on rajatud etapiviisiliselt vastavalt vajadustele ja Liiva arengule aastatel 1976 – 2015. Kuigi vahepealsetel aastatel on...

Liiva tänavavalgustus uueneb

Liiva korterelamute, kooli, lasteaia ja kiriku ümbruse tänavalgustus on rajatud etapiviisiliselt vastavalt vajadustele ja Liiva arengule aastatel 1976 – 2015. Kuigi vahepealsetel aastatel on...

Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Muhu vallale kuuluva endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks.

Enampakkumise korraldamine endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks

Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Muhu vallale kuuluva endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks.

Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Muhu vallale kuuluva endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks.

Enampakkumise korraldamine endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks

Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Muhu vallale kuuluva endise vallamaja hoone kasutusse andmiseks.

Muhu Vallavalitsus korraldas 26.09.2023-10.10.2023 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku kestel esitati üks arvamus seoses...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Muhu Vallavalitsus korraldas 26.09.2023-10.10.2023 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku kestel esitati üks arvamus seoses...

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas...

11.07.2023–11.08.2023 toimus Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse  (47801:008:0147) detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

11.07.2023–11.08.2023 toimus Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse  (47801:008:0147) detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus...

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 ...

Kallaste küla Lanski-Ranna katastriüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 ...

Muhu Vallavolikogu võttis oma 16.08.2023. a otsusega nr 111 vastu Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu Vahtraste küla Pihlaka (47801:003:0537, 14803 m 2 ) ja...

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu võttis oma 16.08.2023. a otsusega nr 111 vastu Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu Vahtraste küla Pihlaka (47801:003:0537, 14803 m 2 ) ja...

Muhu Vallavolikogu jättis oma 16.08.2023. a otsusega nr 109 algatamata Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Muhu...

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu jättis oma 16.08.2023. a otsusega nr 109 algatamata Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Muhu...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 108 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse (47801:004:0511, 16497 m²) detailplaneeringu. Muhu vald soovib katastriüksusele rajada...

Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 108 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse (47801:004:0511, 16497 m²) detailplaneeringu. Muhu vald soovib katastriüksusele rajada...

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 107 Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise...

Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katstriüksuste detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 107 Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise...

Muhu Vallavalitsus võttis 04.07.2023. a korraldusega nr 282 vastu Muhu valla Rässa küla Kopli detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 13,51 ha ja hõlmab Rässa külas asuvaid Kopli...

Rässa Kopli detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 04.07.2023. a korraldusega nr 282 vastu Muhu valla Rässa küla Kopli detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 13,51 ha ja hõlmab Rässa külas asuvaid Kopli...

Muhu Vallavalitsus korraldab Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse...

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus korraldab Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse...

Vabariigi Valitsuse tänase otsusega lõpetatakse Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kavandati...

Valitsus otsustas lõpetada Suure väina püsiühenduse eriplaneeringu

Vabariigi Valitsuse tänase otsusega lõpetatakse Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kavandati...

Muhu Vallavolikogu kehtestas 19.04.2023. a otsusega nr 102 Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Paenase külas asuvat Rukkisaadu...

Paenase küla Rukkisaadu detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 19.04.2023. a otsusega nr 102 Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Paenase külas asuvat Rukkisaadu...

Muhu Vallavolikogu lõpetas 19.04.2023. a otsusega nr 103 Koguva sadama detailplaneeringu menetluse. Koguva sadama detailplaneering hõlmas Koguva sadama maaüksust (47801:001:0725, 7895...

Koguva sadama detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu lõpetas 19.04.2023. a otsusega nr 103 Koguva sadama detailplaneeringu menetluse. Koguva sadama detailplaneering hõlmas Koguva sadama maaüksust (47801:001:0725, 7895...