« Tagasi

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

26.09.2023–10.10.2023 toimus Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 09.11.2023.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli elamukruntide moodustamine ning olemasoleva suvebaasi arendamine. Planeeringuga muudetakse osa spordiväljakute alusest maast ning hoonestamata põllu- ja metsamaa elamukruntideks. Detailplaneeringuga on kavandatud seitsme üksikelamu krundi moodustamine. Spordibaas tenniseväljakute ja majutushoonetega säilitatakse.  

Avaliku väljapaneku kestel esitasid omapoolsed arvamused Kooli kinnistu omanikud, kellele kuuluva tee kaudu on kavandatud juurdepääs kuuele krundile. Arvamuse avaldajad olid vastu nende kinnistut läbiva tee koormuse tõusule, eelkõige ehitusaegset rasketehnikat puudutavas osas. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel täiendati detailplaneeringut ehitusaegse transpordi küsimuses – planeeringulahenduses nähti ette planeeringualale ajutise tee rajamine ehitusaegse rasketehnika tarbeks.

Täiendatud planeering on leitav Muhu valla planeeringute andmebaasist.

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.