« Tagasi

Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.08.2023. a otsusega nr 108 Liiva küla Raunmäe katastriüksuse (47801:004:0511, 16497 m²) detailplaneeringu.

Muhu vald soovib katastriüksusele rajada elukondlikku hoonestust, sealhulgas toetusvajadusega inimestele. Raunmäe katastriüksus asub Muhu valla üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, mistõttu lähtudes PlanS § 125 lg 2 on soovitud tegevuse elluviimiseks vajalik detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on piirkonda sobivate üksikelamute ja vähese abi- ja toetusvajadusega inimestele elamute ning vajaliku taristu rajamine.

Planeeringu algatamise hetkel täiendavate uuringute vajadust ette ei nähtud.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.