30.10.19

Sümboolika

Valla vapp

Sinisel hõbedaste laineliste külgedega kilbil on hõbedane punasega ornamenteeritud nn. muhu mänd- pügalristi rahvuslik erikuju.

Vapi autor on Priit Herodes, kujundaja Herman Heinla. 

Valla lipp

Valla lipuks on ristkülikukujuline vapilipp. Kangas on jagatud vertikaalse lainelise joonega kolmeks väljaks- vardapoolne ja lehvipoolne väli on valged, keskmine aga sinine ning sellel on valge punasega ornamenteeritud nn. muhu mänd- pügalristi rahvuslik erikuju. Pikkuse ja laiuse suhe on 7:9

Lipp on kinnitatud 13.märtsil 1998, lipu kujundas Hreman Heinla. Vapi autor on Priit Herodes.

Valla vapi ja lipu kasutamine (Muhu valla põhimäärus § 4

(1) Valla lippu kasutatakse valla pidupäevadel ja muudel avalikel üritustel ning suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega. Valla lipu heiskamisel koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi, maakonna, omavalitsuse või muu lipuga, asub valla lipp lippude poolt vaadatuna teise riigi lipust, Eesti riigilipust või mõnest muust lipust vasakul. Riigilipuga kõrvuti asetsev lipp ei tohi normaalmõõtmetelt olla suurem riigilipust. Valla lipu heiskamise otsustab vallavalitsus. Valla lipu valmistamine toimub üksnes vallavalitsuse loal.

(2) Valla vappi kasutatakse värvilisena või must-valgena volikogu, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste dokumendiplankidel, pitsatitel ja trükistel (sildid, kaardid, ümbrikud)
(3) Käesolevas paragrahvis loetlemata juhtudel toimub vapi või lipu kasutamine vallavalitsuse loal.

 

Toimetaja: TAMBET UUTSALU