14.11.22

Õpilastransport

Lapsed, kes elavad külades, kust ei ole võimalik sõita kooli ühistranspordiga, saavad kooli sõiduks kasutada valla bussi.

Valla õpilasbussi ringid 2022/2023

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT