12.12.22

Muhu Valla Kommunaalamet

Aadress: Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald 94701

Registrikood: 75020925


Juhataja: 

Imre Luht

Telefon: +372 453 0675, +372 5198 5630

E-post: kommunaal@muhu.ee

 

Põhimäärus

Toimetaja: PIRET LANG