15.03.22

Lapsehoiuteenus

 

Kirjeldus:

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku või isiku, kes soovib hooldada oma perekonnas last, kelle suhtes tal ei ole perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust (edaspidi hooldaja), toimetulekut või töötamist.
Lapsehooldusteenust on õigust saada pooleteise- kuni kolmeaastasel lapsel, kelle elukoht on Muhu valla territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga ning talle ei ole tagatud lasteaiakohta teeninduspiirkonna lasteasutuses.

Kestvus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP