9.10.23

Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus

 

Juhataja

IMRE LUHT
ametijuhend

Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal[ät]muhu.ee

 

Muhu valla Kommunaalamet on valla hallatav asutus, kelle ülesandeks on valla kui tervikliku tehnilise infrastruktuuri ja heakorra arengusuundade elluviimine.
Kommunaalameti haldusalasse jääb järgmiste tegevuste korraldamine:

- soojusenergia tootmine ja müük;
- katlamaja ja trasside haldamine;
- veevarustusseadmete ja puhastusseadmete haldamine ja teenuste müük;
- munitsipaalteede ja lepinguliste erateede korrastamine (s.h talvine lumetõrje);
- tänavavalgustussüsteemide haldamine;
- kruuskarjääri haldamine, sh kaevandamise korraldamine ja killustiku müük;
valla transpordiküsimused;
- valla avalike alade heakorratööd;
- kalmistute haldamine.
 

 

 

 

Toimetaja: PIRET LANG