15.03.22

Koduteenus

 

Kirjeldus:

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ning turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse puhul abistatakse isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajak´likud harjumuspärases keskkonnas toimetulekuks.

Kestvus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Teenuse hind:

19 eurot  / kuu / teenuse vajadusega 1 x nädalas  
38 eurot / kuu / teenuse vajadus 2 x nädalas
57 eurot /kuu / teenuse vajadus 3 x nädalas

 

Õigusaktid:

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

sotsiaal[ät]muhu.ee, tel +372 459 8196

 

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Teenuse saamiseks palume pöörduda Muhu  valla sotsiaalnõuniku poole (ruumid asuvad  Muhu Hooldekeskuse SA-s ). Taotluse saab esitada paberkandjal või digiallkirjatatuna e-postiga.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus  DOC PDF

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP