30.05.22

Reovee äravedu

Vastavalt Muhu vallas kehtivale reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale on Muhu Vallavalitsus väljastanud reovee vedaja kaardi järgnevatele ettevõtjatele:

Citelli OÜ (www.citelli.ee, tel nr 55535405, info@citelli.ee)

Vedaja kaart tõendab reovee äraveo õigust Muhu valla territooriumil.

 

 

Toimetaja: PIRET LANG