20.12.22

Huvitegevus 

Lastele ja noortele pakutava huvitegevuse ülevaate saad Muhu huvitegevuse registrist.

 

M U H U   L A S T E A E D

Spordiring (Sepps) -  T - 15.15 ja 15.40   juhendaja Merlyn Leiman (5628 7449)

Rahvatants -  K - 10, 10.30 ja 11   juhendaja Anne Keerd (5381 0339)

Muusikaring -  R - 11.30 ja 12   juhendaja Kairit Levit (5665 3437)

 

M U H U    N O O R T E K E S K U S

Saviring - T ja N peale tunde juhendaja Marlen Kirsel

Kunstiring - üle nädala N - 14 - 17-  juhendaja Kadi Grass

Näitering - T 16.00 lasteaia saalis - juhendaja Mare Noot

Kodutütred - Toimub jooksva graafikuga - juhendajad Katrin Kommel

Kõik Muhu Noortekeskuse ringid on noortele tasuta.

kontakt: noortekeskus@muhu.ee; +372 45 45 560; +372 5625 2257

 

M U H U   P Õ H I K O O L

Esmaspäev

Tüdrukute tehnoloogia HK Unicorn Squad 13.25 - 15.05 (2.- 4. kl)

Folkloor 14.20 - 15.05 (5.- 6. kl)

Tikkimine 14.20 - 16 (5. - 9. kl)

Korvpall 15.15 - 16.55 (3. - 5. kl)

Robootika     15.15 - 16   (3. - 9. kl)  

Võrkpall  17.30 - 19   (5. - 8. kl)

Teisipäev

Pallimängud 13.25 - 14.10 (1. - 2. kl)

Rahvapill 14.20 - 15.05 (1. - 4. kl)

Korvpall 16 - 16.45 (6. - 8. kl)

Puidutöö  16 - 16.45  (4. - 9. kl)        

Kolmapäev

 

Lastekoor "Lepatriinu"  12.30 - 13.15  (1. - 4. kl)

Tantsuring 13.25 - 14.10 (1. - 3. kl)

Tantsuring 14.20 - 15.05 (4. - 9. kl)

Korvpall 15.15 - 16 (6. - 8. kl)

Võrkpall 17.30 - 19 (5. - 8. kl)

 

Neljapäev

Folkloor 14.20 - 15.05 (1. - 5. kl)      

Pallimängud 15.15 - 16 (3. - 5. kl)

Robootika  15.15 - 16  (3. - 9. kl)       

Reede

Korvpall 16 - 17  (6.- 8. kl) 

E - R  Globe  12.15  (5.- 9. kl) 

Kõik Muhu Põhikooli ringid on noortele tasuta.

Kontakt Muhu Põhikooli huvijuht: marian@muhu.edu.ee, +372 5556 2635 

 

Muhu laste huvitegevuse toetamine
Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja noorte huvitegevust toetatakse valla eelarvest, kui vastava huvitegevusega tegelemiseks puuduvad võimalused Muhu vallas. Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas

Vormikohase taotluse leiab siit

Muhu valla huvihariduse ja huvitegevuse kavad

 

T Ä I S K A S V A N U T E   H U V I R I N G I D

Folkloorirühm Uijee - E -  19 - 20:30  Hellamaa Külakeskus

Leena Peegel (leena.peegel@muhu.edu.ee; +372 5394 2270)

Segarühm - E -  19 - 21 Muhu Spordihall 

Anneli Tamm (annelitamm.muhu@gmail.com; +372 503 7407)

Võrkpall (mehed) - T ja N - 19:30 - 21  Muhu Spordihall

Kalev Kütt ( +372 506 5161; kalev.kytt@muhu.ee); Veiko Laaneväli (+372 5347 6620)

Võrkpall (naised) - K -  19 - 21 Muhu Spordihall

Liinu Tuust (+372 5693 9589; liinutuust@gmail.com)

Folkloorirühm Ätses - N -  17 - 18  Muhu Spordihall

Anne Keerd (anne.keerd.001@gmail.com; +372 5381 0339)

Naisrühm Tokkroes - N -  18 - 19:30  Muhu Spordihall

Anne Keerd (anne.keerd.001@gmail.com; +372 5381 0339)

Segakoor  - N -  18:30 - 20 Hellamaa Külakeskus

Tiina Sünter (tiina.synter@gmail.com+372 511 2998)

Korvpall (mehed ja noored) - R - 19 - 21 Muhu Spordihall

Veiko Laaneväli (+372 5347 6620)

Külasema Külaseltsi folkloorirühm Kodukootud - P -  18 - 19:30 Muhu Lasteaia saal

Mall Noormets (mall.noormets@gmail.com; +372 553 7225)

 

 

 

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT