6.02.20

Majandusaasta aruanne

Muhu valla 2018. aasta majandusaasta aruanne kinnitati volikogu otsusega nr 104, 16.05.2019

majandusaasta aruanne, audiitori aruanne, esitiskiri, revisjonikomisjoni arvamus, vallavalitsuse protokolliline otsus

Muhu valla 2017.aasta majandusaasta aruanne kinnitati volikogu otsusega nr 49, 21.06.2018

majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne

revisjonikomisjoni arvamus, vallavalitsuse protokolliline otsus

Muhu valla 2016.aasta majandusaasta aruanne kinnitati volikogu otsusega nr 215, 19.06.2017

Majandusaasta aruanne

Juhtkonna esitiskiri ja Audiitoriaruanne

revisjonikomisjoni arvamus ja vallavalitsuse protokolliline otsus

Muhu valla 2015.aasta majandusaasta aruanne kinnitati volikogu otsusega nr 150, 15.06.2016

Majandusaasta aruanne

Juhtkonna esitiskiri ja audiitori aruanne

Väljavõte vallavalitsuse protokollist

Muhu valla 2014.aasta majandusaasta aruanne kinnitati volikogu otsusega nr 82, 17.06.2015

Muhu valla 2014.aasta majandusaasta aruanne

Juhtkonna esitiskiri ja audiitori aruanne 2014

Revisjonikomisjoni arvamus 2014.a aruandele

Väljavõte vallavalitsuse protokollist

Muhu valla 2013.aasta majandusaasta aruanne kinnitati volikogu otsusega nr 38, 18.06.2014

Muhu valla 2013.aasta majandusaasta aruanne

Audiitori aruanne 2013.a. aruandele

Juhtkonna esitiskiri

Revisjonikomisjoni arvamus 2013.a. aruandele 

Vallavalitsuse protokolliline otsus 2013.a. majandusaruandele 

Muhu valla 2012.aasta majandusaasta aruanne

Muhu valla 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamise otsus

Muhu valla 2011.aasta majandusaasta aruanne

Muhu valla 2010.aasta majandusaasta aruanne

Muhu valla 2009.aasta majandusaasta aruanne

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT