Suvehooaeg on alanud ja avalikud üritused täie hoo sisse saanud. Kuna sel aastal jõustus nõue, et avalikel üritustel tohib kasutada vaid korduskasutusnõusid ja suvega on teema eriti aktuaalseks...

9 küsimust korduskasutatavate nõude kohta avalikel üritustel

Suvehooaeg on alanud ja avalikud üritused täie hoo sisse saanud. Kuna sel aastal jõustus nõue, et avalikel üritustel tohib kasutada vaid korduskasutusnõusid ja suvega on teema eriti aktuaalseks...

  NB! 02.05.2024 ennelõunase seisuga on kooskõlastus küsitud veidi enam kui esialgu planeeritud 20 t eterniidijäätmete üleandmiseks. Kindla soovi puhul Maasi jäätmejaamas enne...

Eterniidijäätmete kogumine Maasi jäätmejaamas

  NB! 02.05.2024 ennelõunase seisuga on kooskõlastus küsitud veidi enam kui esialgu planeeritud 20 t eterniidijäätmete üleandmiseks. Kindla soovi puhul Maasi jäätmejaamas enne...

1. veebruarist kuni 1. aprillini oli avatud hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor. Muhu vallas esitati programmi kokku 30 taotlust, neist 8 veesüsteemide valdkonda, 18...

Hajaasustuse programm 2024. aastal

1. veebruarist kuni 1. aprillini oli avatud hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor. Muhu vallas esitati programmi kokku 30 taotlust, neist 8 veesüsteemide valdkonda, 18...

Hea muhulane! Palume Teil leida võimalus tähistada oma jäätmemahuti seda kasutava majapidamise/talu nimega, mis hõlbustab möödunud aasta juunikuus alanud uuel jäätmeveoperioodil Teie...

Jäätmemahutite tähistamisest

Hea muhulane! Palume Teil leida võimalus tähistada oma jäätmemahuti seda kasutava majapidamise/talu nimega, mis hõlbustab möödunud aasta juunikuus alanud uuel jäätmeveoperioodil Teie...

Muhu valla kaasav eelarve 2024. a kaasavasse eelarvesse esitati kaks ettepanekut: Tillunire puhkeala edasiarendus  - esitaja Janno Rauk Puhkealale soovitakse täiendavalt...

Muhu valla kaasav eelarve

Muhu valla kaasav eelarve 2024. a kaasavasse eelarvesse esitati kaks ettepanekut: Tillunire puhkeala edasiarendus  - esitaja Janno Rauk Puhkealale soovitakse täiendavalt...

Aasta algus on sobiv aeg plaanide tegemiseks. Vallas võtame seekord ette pisut suuremalt ja püüame vaadata kaugemale - käimas on uue arengukava koostamine aastani 2035+. Miks me seda teeme?...

Muhu valla uue arengukava koostamine

Aasta algus on sobiv aeg plaanide tegemiseks. Vallas võtame seekord ette pisut suuremalt ja püüame vaadata kaugemale - käimas on uue arengukava koostamine aastani 2035+. Miks me seda teeme?...

Korraline segaolmejäätmete veopäev oli kolmapäev, 08.11.2023. Kahjuks ei õnnestunud vedajal (Eesti Keskkonnateenused) auto rikke tõttu teenindada kõiki kliente, kel sel päeval pidi toimuma...

Teadaanne seoses korraldatud jäätmeveoga

Korraline segaolmejäätmete veopäev oli kolmapäev, 08.11.2023. Kahjuks ei õnnestunud vedajal (Eesti Keskkonnateenused) auto rikke tõttu teenindada kõiki kliente, kel sel päeval pidi toimuma...

Keskkonnaameti Saaremaa büroo inspektorid teostavad 01.11.2023 Muhu saarel ranna- ja kaldakaitselist järelevalvet looduskaitseseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks. Kontaktisik...

Teadaanne

Keskkonnaameti Saaremaa büroo inspektorid teostavad 01.11.2023 Muhu saarel ranna- ja kaldakaitselist järelevalvet looduskaitseseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks. Kontaktisik...

Novembri alguses avaneb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) taotlusvoor jäätmete liigiti kogumise toetamiseks kohalikes omavalitsustes (KOV). Toetust antakse kodumajapidamistes tekkivate...

Biojäätmete kogumisvahendite teemaline küsimustik

Novembri alguses avaneb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) taotlusvoor jäätmete liigiti kogumise toetamiseks kohalikes omavalitsustes (KOV). Toetust antakse kodumajapidamistes tekkivate...

Oma panuse andsid Muhu Maja haldusmeeskond, valla esindus, Vabariigi Valitsuse esindus. Head juurdumist. Foto: (vasakult) vallavanem Raido Liitmäe, volikogu esimees Ain Saaremäel, EV...

Muhu Maja kolm pärna said ilusti mulda istutatud!

Oma panuse andsid Muhu Maja haldusmeeskond, valla esindus, Vabariigi Valitsuse esindus. Head juurdumist. Foto: (vasakult) vallavanem Raido Liitmäe, volikogu esimees Ain Saaremäel, EV...

Liiva korterelamute, kooli, lasteaia ja kiriku ümbruse tänavalgustus on rajatud etapiviisiliselt vastavalt vajadustele ja Liiva arengule aastatel 1976 – 2015. Kuigi vahepealsetel aastatel on...

Liiva tänavavalgustus uueneb

Liiva korterelamute, kooli, lasteaia ja kiriku ümbruse tänavalgustus on rajatud etapiviisiliselt vastavalt vajadustele ja Liiva arengule aastatel 1976 – 2015. Kuigi vahepealsetel aastatel on...

Palun, hea maaomanik, kui teil seisab kasutamata maad, siis andke võimalus põllumeestele sealt sööda kogumiseks!

Põllumajandusliku maa kaardistamine

Palun, hea maaomanik, kui teil seisab kasutamata maad, siis andke võimalus põllumeestele sealt sööda kogumiseks!

  Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: ...

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

  Keskkonnaamet avaldab teadaande  maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: ...

Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete tasuta kogumine Muhus toimub  27.05.2023 kell 14:15-14:50 Liiva külas endise vallamaja juures Vastu võetakse ainult kodumajapidamises...

Ohtlike jäätmete kogumine Muhus 27. mail

Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete tasuta kogumine Muhus toimub  27.05.2023 kell 14:15-14:50 Liiva külas endise vallamaja juures Vastu võetakse ainult kodumajapidamises...

Ohutu joogi- ja tarbevee kindlustamiseks vajab kaev regulaarset hooldust. Majaomanik, kelle kodu ei ole ühise veevärgiga ühendatud, saab oma joogivee kvaliteedi tagamiseks ka ise palju teha ,...

Kuidas joogivesi puhtana hoida?

Ohutu joogi- ja tarbevee kindlustamiseks vajab kaev regulaarset hooldust. Majaomanik, kelle kodu ei ole ühise veevärgiga ühendatud, saab oma joogivee kvaliteedi tagamiseks ka ise palju teha ,...

Vabariigi Valitsuse tänase otsusega lõpetatakse Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kavandati...

Valitsus otsustas lõpetada Suure väina püsiühenduse eriplaneeringu

Vabariigi Valitsuse tänase otsusega lõpetatakse Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kavandati...

Kalendri järgi on saabunud kevad, veerand aastat juba selja taga, suvi lähenemas tormilise kiirusega. Ühes suvega on saabumas ka aktiivsem periood erinevate avalike ürituste korraldamises....

Avalike ürituste korraldamine Muhu vallas

Kalendri järgi on saabunud kevad, veerand aastat juba selja taga, suvi lähenemas tormilise kiirusega. Ühes suvega on saabumas ka aktiivsem periood erinevate avalike ürituste korraldamises....

4. aprillist kuni 2. maini saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust  looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja...

Erametsaomanike hüvitise taotlemine

4. aprillist kuni 2. maini saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust  looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja...

1. veebruarist kuni 3. aprillini oli avatud hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor. Muhu vallas esitati programmi kokku 29 taotlust, neist 11 veesüsteemide valdkonda, 15...

Hajaasustuse programm 2023. aastal

1. veebruarist kuni 3. aprillini oli avatud hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor. Muhu vallas esitati programmi kokku 29 taotlust, neist 11 veesüsteemide valdkonda, 15...