« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumine Muhus 27. mail

Kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete tasuta kogumine Muhus toimub 

27.05.2023 kell 14:15-14:50 Liiva külas endise vallamaja juures

Vastu võetakse ainult kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid nagu: põllumajanduskemikaale; muid mootori-, käigukasti-ja määrdeõlisidd, õli ja rasva (mis ei ole toiduõli ja -rasv); muid kütuseid (sh kütusesegusid); ohtlikke aineid sisaldavaid või nendega saastunud pakendeid; ohtlike ainetega saastunud absorbente, puhastuskaltse, filtermaterjale ja kaitseriietust; õlifiltreid; ohtlikest ainetest koosnevaid või neid sisaldavaid laborikemikaale, sh laborikemikaalisegusid, ohtlikest ainetest koosnevaid või neid sisaldavaid kemikaale; õli sisaldavad jäätmeid; jäätmeid, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt; lahusteid; happeid; leeliseid; fotokemikaale; pestitsiidide; elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid; ohtlikke aineid sisaldavaid värve, trükivärve, liime ja vaike; ohtlikke aineid sisaldavaid pesuaineid ja sortimata ravimeid.

NB! Ohtlikud jäätmed peavad olema lekkekindlalt pakendatud, erinevast liigist vedelaid jäätmeid palume mitte kokku valada!

NB! Vastu ei võeta elektroonikajäätmeid, rehve, eterniiti, patareisid, luminestsents pirne, olmejäätmeid.

NB! Ettevõtetes tekkinud ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.

Täiendav info: 4530681 või keskkond@muhu.ee

Tasuta kogumisringi viib läbi RagnSells AS, kogumisringi läbi viimist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.