« Tagasi

Hajaasustuse programm 2023. aastal

1. veebruarist kuni 3. aprillini oli avatud hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor. Muhu vallas esitati programmi kokku 29 taotlust, neist 11 veesüsteemide valdkonda, 15 kanalisatsioonisüsteemide valdkonda ja 3 juurdepääsuteede valdkonda. 

Esitatud taotlused on läbinud esmase kontrolli, peatselt asub tegutsema vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon, kelle esimene ülesanne on teostada taotlejate juures paikvaatlused. 

pilt: 2022. aastal hajaasustuse programmi taotlused esitanud majapidamised kaardil