« Tagasi

Biojäätmete kogumisvahendite teemaline küsimustik

Novembri alguses avaneb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) taotlusvoor jäätmete liigiti kogumise toetamiseks kohalikes omavalitsustes (KOV). Toetust antakse kodumajapidamistes tekkivate biojäätmete liigiti kogumiseks vajalike konteinerite, korvide või tekkekohal kompostimiseks kompostrite soetamiseks.

Kompostri või konteineri hinnast võib taotletav toetus moodustada 80%.

Selgitamaks välja, kas ja kui siis millised on muhulaste soovid ja vajadused soojustatud/soojustamata kompostrite ja biojäätmete muudest jäätmetest eraldi kogumiseks vajalike konteinerite osas, palume Teil hiljemalt 02.11.2023 vastata järgmisele Google Forms keskkonnas asuvale küsimustikule: https://forms.gle/8vNJNTJkC6PPTpyN7

Kui olete küsimused ja ülaloleva lingi saanud enda e-posti aadressile ja juba vastanud, siis täiendavalt vastata ei ole vajalik.

Suur aitäh ette vastuste ja abi eest.

Pikemalt on huvilistel biojäätmetest võimalik lugeda näiteks Kliimaministeeriumi kodulehelt: https://kliimaministeerium.ee/biojaatmed

pilt pärit siit