« Tagasi

Tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

1. jaanuarist hakkab kehtima ka teine oluline muudatus, mis puudutab vanaduspensioniealisi. Nimelt on 2023. aastast vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu võrdne keskmise pensioniga ehk 704 eurot. See summa ei muutu pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär jätkab tööl käimist. Suurem maksuvaba tulu tähendab, et kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal üle 500 euro saavad jaanuarist kätte pisut rohkem raha. 

Maksuvaba tulu muudatus puudutab ca 283 000 pensionäri ja neid, kes on küll pensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud. Suurem tulumaksuvabastus kehtib ka neile, kes jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul. 2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud ning aasta jooksul jõuavad vanaduspensioniikka inimesed, kes on sündinud enne 1. juulit 1959. aastal. 

Muutused vanaduspensioniealistele

Kui inimene on vanaduspensionieas (või jõuab sinna 2023. aasta jooksul) ja saab ainult pensioni, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab tema pensionile automaatselt kuni 704 eurot maksuvaba tulu. Selleks ei ole vaja avaldust esitada ega eraldi ameti poole pöörduda.

Kui pension jääb alla 704 euro, on see uuest aastast täies ulatuses tulumaksuvaba. Kui aga pensioni suurus on näiteks 800 eurot, siis arvestatakse sellelt 704 eurot maksuvaba tulu ning ülejääva 96 euro pealt tuleb tasuda tulumaks.

Need, kes on vanaduspensionieas ja töötavad, saavad maksuvaba tulu kasutada ka oma töötasult juhul, kui nende pension on väiksem kui 704 eurot. Selleks tuleb kindlasti esitada tööandjale avaldus ning ära märkida maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja arvestab inimesele väljamakseid tehes.

Oluline on tähele panna, et alates uuest aastast ei saa vanaduspensioniealine pensionär enam ise valida, kuidas ta maksuvaba tulu kasutab. Esmalt läheb maksuvaba tulu alati maha pensionilt ja vaid ülejäänut saab kasutada muudelt tuludelt.

Kui vanaduspensioniiga on käes, aga pensioni saamine on edasi lükatud, saab kogu maksuvaba tulu kasutada korraga tööandja juures. 

Kui inimene jõuab vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul, arvestatakse talle maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni (kuni 704 euro) ulatuses juba aasta algusest, st 1. jaanuarist. Kui siis ei jääda veel pensionile, saab maksuvaba tulu täies ulatuses kasutada oma töötasult. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus. Siinkohal tuleb tähele panna, et kui ühel hetkel otsustatakse jääda pensionile, ent jätkata tööl käimist, siis tuleb oma avaldus tööandja juures ka ära muuta. 

Pensionär, kes pole pensionieas

Pensioni saavad ka mitmed, kes veel pole vanaduspensionieas. Neile, kes ei ole vanaduspensionieas ega jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem. Ainuke erinevus on, et 2023. aastast tõuseb kõikidel inimestel maksuvaba tulu 500 euro pealt 654 eurole. Kui mitte-vanaduspensioniealine pensionär on varasemalt sotsiaalkindlustusametile esitanud taotluse, et ta soovib pensionilt maksuvaba tulu kasutada täies ulatuses ehk kuni 500 eurot, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab selle automaatselt ümber 654 euroks. 

Tulumaksuvabastuse kohta saab uurida juurde:

  • www.sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskeskkonnas https://maasikas.emta.ee/
  • Oma pensioni brutosumma saate teada, kui logite sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valite „Minu andmed" -> „Toetused ja pensionid" -> „Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine"