29.08.19

Eelarve 2016

2016.a 3.lisaeelarve 
2016.a 2.lisaeelarve
2016.a 1.lisaeelarve
2016.aasta EELARVE 
Eelarve seletuskiri
2016.a eelarve teine lugemine ja kinnitamine toimus 16.03.2016.a volikogu istungil. Volikogu protokoll, vastuvõtmise määrus 2016.a eelarve esimene lugemine toimus 16.12.2015.a volikogu istungil. Eelarve projekt esimesel lugemisel 2016 EA seletuskiri
Toimetaja: TAMBET UUTSALU