Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Arengukava

Muhu valla arengukava 2014-2020
Kinnitatud Muhu Vallavolikogu poolt 18.12.2013 määrusega nr 3

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013.a määruse nr 3 "Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020" muutmine

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013. a määruse nr 3 "Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020" muutmine (2017)

Muhu valla arengukava aastani 2022

Arengukavad valdkonniti

Muhu valla Liiva küla arengukava 2009- 2017
Muhu valla turismi arengukava 2007-2013
Muhu valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava aastateks 2004-2016

Muhu valla terviseprofiil

Hinnang_terviseprofiili_tegevuskavale_2013-2014 

Elitec Free