17.03.22

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

AS Kuressaare Veevärk on Muhu vallas kinnitatud vee-ettevõtjaks, teeninduspiirkond: Liiva küla, Piiri küla, Linnuse küla ja Hellamaa küla

AS Kuressaare Veevärk vee erikasutusluba
AS Kuressaare Veevärk veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad

Liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga Muhu vallas

Veenäitude edastamine

Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Muhu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa A - Põhikiri
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa B
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa C
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa D

Reovee äravedu

Muhu vallavalitsus on väljastanud vedaja kaardi järgnevatele ettevõtjatele:

1) Roheline Vares OÜ (Toomas Kivistik, tel nr 5064486, toomas@kivitrans.ee)
2) Muhu Varahaldus OÜ  (53 53 63 65, info@muhuvarahaldus.ee)
3) Saaremaa Haldus (tel nr 5227431, jaak.grepp@saare.ee)
4) Citelli OÜ (www.citelli.ee, tel nr 55535405, info@citelli.ee)

Vedaja kaart tõendab reovee äraveo õigust Muhu valla territooriumil.

Tutvu ka reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga Muhu vallas.

 

Toimetaja: PIRET LANG