« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.03.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee.

Enampakkumise teade

Muhu vallast on enampakkumisel Tamse küla Rahingu katastriüksus (katastritunnus 47801:001:0679, pindala  2,55 ha, sihtotstarve maatulundusmaa100%, alghind 8160.-)