« Tagasi

Muhu Vallavalitsuse täiendavad e-posti aadressid

Alates 01.07.2021 kehtivad Muhu Vallavalitsuse kui ametiasutusega suhtlemisel alljärgnevad täiendavad e-posti aadressid:

kantselei@muhu.ee – aadressile palume saata avaldused/ taotlused, teabenõuded, selgitustaotlused jm menetlemist nõudvad kirjad. Aadressile saadetud kiri saab vastuseks automaatteavituse kirja kohale jõudmise kohta. Laekunud kirjade registreerimisega tegeleb sekretär-registripidaja, kes kannab need dokumendiregistrisse ja suunab menetlemiseks vastavale ametnikule.  

naidud@muhu.ee – soojuse-, vee- ja elektrinäitude edastamiseks. Aadressile laekunud andmed võtab raamatupidaja aluseks kommunaalmaksete kohta arveid koostades.

Lugupidamisega
Valla kantselei