« Tagasi

Muhu Põhikool pakub tööd

Muhu Põhikool korraldab konkursi 2022/23 õppeaastaks alljärgnevatele ametikohtadele:

1. Väikeklassi õpetaja  (9 tundi)
2. Kooli raamatukogu töötaja 0,5 ametikohta
3. Käsitöö ja kodunduse õpetaja (5 tundi)
4. Eripedagoog – 0,5 ametikohta
5. IT – spetsialist – 0,5 ametikohta

Nõutav: vastav haridus ja kvalifikatsioon (õpetaja kutse).
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel.
Vajalikud haridust tõendavad dokumendid palun saata hiljemalt 16.09.2022 aadressile: andres@muhu.edu.ee
Info: ulvi@muhu.edu.ee, tel 5105650 õppealajuhataja