« Tagasi

Kirjaliku enampakkumise korraldamine

Muhu Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Muhu vallale kuuluva mahtuniversaali PEUGEOT PARTNER, registreerimismärgiga 740MFI.

Sõiduki alghind on 300 eurot, osavõtutasu ja tagatisraha nõue puudub.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.11.2021.a.

Pakkumised esitada  Muhu Vallavalitsusele kinnises ümbrikus, märgusõnaga „MAHTUNIVERSAAL" aadressil Vallamaja Liiva k. Muhu vald 94701 või e-kirja teel aadressil vald@muhu.ee

Pakkumine peab sisaldama:
- pakkuja nime ja elu-või asukohta
- sõnadega ja numbritega väljakirjutatud pakutavat ostusummat
- pakkumise esitaja allkirja, e-posti teel laekunud pakkumusel digiallkirja
- juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul on vajalik allkirjastatud volikiri
- kohustust tasuda ostusumma ja sõlmida ostu-müügileping Transpordiameti  teenindusbüroos või e-teeninduses hiljemalt 1 kuu jooksul peale ostu-müügi tehingu teostamist.

Pakkumisel osalemise tingimused:
-Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.
-Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole   enampakkumise läbiviimisega seotud ning kellel ei ole võlgnevusi valla või Maksu- ja Tolliameti ees.
-Laekunud pakkumused avab, kontrollib ja enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata vallavalitsus hiljemalt 03.11.2021 toimuval vallavalitsuse istungil. Enampakkumise nurjumise korral otsustab korraldaja uue enampakkumise tähtaja.   
-Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel täiendav kirjalik enampakkumise voor.
-Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest kirjalikult e-posti teel.
-Mõjuva põhjuseta tähtaegselt müügihinna mittetasumisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda ostu-müügilepingu sõlmimist. Enampakkumise korraldajal on õigus sel juhul sõlmida leping paremuselt teise pakkumise esitajaga.

Täiendav info 450 3672 või 508 2776 (Raido Liitmäe)