« Tagasi

Eterniidi kogumine Maasi jäätmejaamas

Maasi jäätmejaamas võetakse alates 9. maist 2022 Muhu vallas elavatelt eraisikutelt soodushinnaga vastu eterniidijäätmeid. Eterniidi soodushinnaga kogumine kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni. Jäätmete üleandmise hind, millest jäätmevaldaja tasub poole ja kohalik omavalitsus poole, on 120 EUR+KM/tonni eest (144 EUR/t). 

Eterniidi ära andmiseks tuleb jäätmete omanikul eelnevalt hankida Muhu Vallavalitsuse kooskõlastus, selle puudumisel võetakse eterniit vastu hinnakirja kohaselt vastuvõtutasuga 214 €/tonn.

Jäätmete viimist kooskõlastada/registreerida saab alates 2. maist telefonil 4530681 või meiliaadressil keskkond@muhu.ee. Registreerimiseks tuleb esitada oma nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ning andmed eterniidijäätmete koguse ja päritolu kohta. Jäätmejaamas võetakse soodushinnaga vastu ainult kooskõlastuses märgitud koguses eterniiti, selle ületamisel võidakse enamtoodud koguse osas rakendada vastuvõtutasu 214 €/tonn, kui lisakogusele ei hangita vahetult täiendavat vallavalitsuse kooskõlastust. Eterniidi koguse arvestamisel on abiks vastav juhend, mille leiad SIIT.

Muhu vallavalitsusel on õigus kooskõlastust mitte anda, kui eterniidi kavandatud kogumismaht on täis, soovitud kogus on märkimisväärselt suur või kui tekib kahtlus, et konkreetsel juhul lasub eterniidijäätmete käitlemise kohustus ettevõttel või väljaspool Muhu valda elukohta omaval eraisikul.

Kooskõlastus saadetakse valla poolt jäätmejaama digitaalselt, jäätmejaamas kontrollitakse kooskõlastust isikut tõendava dokumendi alusel. Kui eterniidi tooja ei ole kooskõlastusel märgitud isik, kontrollitakse eterniidi päritolu kooskõlastusel esitatud telefoninumbril. Eterniidi tooja kinnitab selle üleandmist oma allkirjaga.

Eterniit tuleb toimetada Maasi jäätmejaama hiljemalt 31. oktoobriks 2022. Eterniidijäätmeid võetakse vastu tavapärastel lahtiolekuaegadel E, K, L 9.00-17.00, välja arvatud juhul, kui eterniidi kogumiseks kasutatavad konteinerid on parajasti täis. Seetõttu tuleb vahetult enne suuremate eterniidijäätmete koguste toomist kindlasti teavitada ka Maasi jäätmejaama telefonil 53 264 525. Kooskõlastuse või isikut tõendava dokumendi puudumisel või konteinerite ületäitumise ning muude mahalaadimisega seotud takistuste korral on Maasi jäätmejaamal õigus eterniiti mitte vastu võtta kuni vastava puuduse kõrvaldamiseni.

Transporditeenust Maasi jäätmejaam ei paku, samuti tuleb toojal ise eterniit käsitsi kogumiskonteineritesse maha laadida või korraldada vastava tõstetehnika olemasolu ja kasutamine. Eterniiditahvlite käsitsi mahalaadimise korral peab nende tooja seega abitööjõu ise kaasa võtma.

NB! Eterniit sisaldab tervisele väga ohtlikku asbestikiudu, mistõttu tuleb vältida eterniidi purunemist peale- ja mahalaadimisel ning kasutada hingamisteede kaitseks respiraatorit.

Eterniidijäätmete ära andmiseks tuleb seega jäätmevaldajal läbi viia järgnevad tegevused vastavas järjekorras:

  • eterniidikoguse väljaselgitamine (vt ka juhend);
  • Muhu vallalt kooskõlastuse küsimine ja saamine;
  • Maasi jäätmejaama teavitamine eterniidi toomisest;
  • eterniidi pealelaadimine ja transport jäätmejaama hiljemalt 31. oktoobriks;
  • isikut tõendava dokumendi esitamine ja eterniidi kaalumine autokaalul, üleandmise kinnitamine allkirjaga;
  • jäätmete eest tasumine (pool toodud koguse soodushinnast);
  • eterniidi mahalaadimine konteinerisse.

Täiendavad küsimused palun esitada telefonil 4530681 või e-posti aadressil keskkond@muhu.ee