« Tagasi

Aeg märgata tegusaid kogukondi, ägedaid algatusi ning toredaid ettevõtmisi!

Taaskord hakkab hoogu koguma iga-aastane tunnustuskonkurss märkamaks kogukondi, kodanikualgatusi ning kogukonnaühendusi!

Kandideerima oodatakse inimesi, kogukondi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid, kes on viimase aasta jooksul silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. 

Konkursile saab juba kandidaate esitada: 03.-28. oktoobrini kokku viies kategoorias.

1. Aasta parim KOGUKONNA TEGU on mõni tänavu valminud objekt või sündmus, algatus, mis rõõmustas, äratas suurt tähelepanu, aitas midagi paremaks muuta või jäi hästi meelde.

2. Aasta TEGUS KOGUKOND paistab silma kohaliku elu edendamisega.

3. Aasta KOGUKONNA TOETAJA on ettevõte, asutus või eraisik, kes on aidanud ja toetanud kogukonna tegemisi.

4. Aasta KOGUKONNA TÄHT on inimene, kelle tegevus või tegu on sel aastal olnud eeskujuks ja innustuseks teistele.

5. KOGUKONNA HING - tunnustatakse ja tänatakse inimest, kelle panus kogukonna tegemistesse on olnud pikaaegne ja silmapaistev.

Oma kandidaadid saate esita mugavalt: Kandidaatide esitamine: Kodanikuühenduste tunnustamine 2022 :: Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskus (SASAK)

Tunnustused antakse üle pidulikul sündmusel, mis toimub reedel, 25. novembri õhtul Salme Rahvamajas.

Samal üritusel tunnustatakse ka Kauni Kodu konkursil osalejaid ning kuulutatakse välja Saare maakonna Aasta Küla 2022!

Kes siis veel kui mitte meie ise ei märka tublisid 😊