« Tagasi

Vahtraste küla Sireli katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 29.04.2021.a. korraldusega nr 168 Vahtraste küla Sireli katastriüksuse (47801:001:0818, elamumaa, pindala 9976 m²) detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga muudetakse alal kehtivat Vahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringut hoonestusala ja tehnotrasside asukoha osas. Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele kuni 7,5 m kõrguse elamu ja kaks kuni 6,5 m kõrgust abihoonet, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 250 m2, lisaks kaks kuni 5 m kõrgust ja kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga väikehoonet ning majapidamist teenindavad rajatised. Ligipääs planeeringualale rajatakse Kase katastriüksuse kaudu. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Eelnimetatud Vallavalitsuse korraldusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 2013
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid