« Tagasi

Muhu Vallavalitsus ootab õppestipendiumi taotlusi

Õppestipendiumi eesmärk on toetada andekaid, rahvastikuregistris Muhu valla sissekirjutusega noori õppe- ja teadustööga tegelemisel ning loomingulistes ja sporditegevustes.

Õppestipendiumid ja vastavad määrad on alljärgnevad:

  1. stipendium ülikoolis õppivale noorele a‘ 500 eurot;
  2. stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivale noorele a‘ 400 eurot;
  3. stipendium „põhikooli kiitusega lõpetaja" a‘ 200 eurot;
  4. stipendium „gümnaasiumi medalist" a‘ 300 eurot;
  5. stipendium „aasta täiskasvanud õppija" a‘ 200 eurot.

Kahte esimest stipendiumi antakse välja 5, teisi vastavalt komisjoni otsusele.

Stipendiumi taotluses tuleb näidata taotleja ja/või kandidaadi esitaja

  1. nimi ja kontaktandmeid (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid);
  2. taotletava stipendiumi põhjendus;
  3. õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (õppestipendiumi puhul);
  4. väljavõte õpinguraamatust (õppestipendiumi puhul).

NB! Põhikooli ja gümnaasiumi edukad lõpetajad esitatakse õppestipendiumitele koolide poolt.

Muhu valla stipendiumite määramise korraga saab tutvuda Riigi Teatajas.

Taotluse blankett 

Muhu Vallavalitsus ootab teie taotlusi õppestipendiumitele vallamajja kuni 1. juunini 2021. a aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald 94701, Saare maakond või vald@muhu.ee. Täiendav teave valla kantseleist tel 453 0672.


Statistika

Rahvaarv: 2004
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid