« Tagasi

Märka ja tunnusta Saare maakonna noortevaldkonna tegijaid!

Saare maakonna noortevaldkonna 2021. aasta tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud, valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja noori ning silmapaistvamaid ning olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel tasandil.

Noorte valdkonna tunnustamise konkursi kandidaate oodatakse neljas kategoorias: Aasta Noortevaldkonna Tegija, Aasta Noortevaldkonna Tegu, Aasta Noor Tegija ja Aasta Noortevaldkonna Toetaja. 

Aasta Noortevaldkonna Tegija  isik, kes on aasta jooksul Saare maakonna noorsootöö ja huvihariduse valdkonda panustanud ja seda edendanud, oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi;

Aasta Noortevaldkonna Tegu – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on 2021. aastal aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda  ja/või noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;

Aasta Noor Tegija – 7-26aastane isik (või isikud), kes on 2021. aastal oma kodukandis korda saatnud midagi positiivset ja silmapaistvat, olnud ühiskondlikult aktiivne ning heaks eeskujuks teistele noortele ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu;

Aasta Noortevaldkonna Toetaja – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine või panus, mis on aidanud muuta Saare maakonna noorte- valdkonda meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;

 

Taotluseid saab esitada kuni 24. jaanuarini 2022 Saaremaa vallavalitsuse kodulehe kaudu, e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee märksõnaga „noortevaldkonna tunnustus" või Tallinna 10, Kuressaare.

Tunnustuse saajad selguvad 17. veebruaril 2022 tunnustussündmusel.


Statistika

Rahvaarv: 1998
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid