« Tagasi

Külasema küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 11.11.2020.a. korraldusega nr 284 Külasema küla Tooma katastriüksuse (47801:002:0250, maatulundusmaa, pindala 15,78 ha) detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on päikeseelektrijaama rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Planeeringuga kavandatakse katastriüksusele ca 150 kW päikesepark, sh. ca 500 päikesepaneeli kõrgusega kuni 4 m. Päikesepaneelid kavandatakse ca 0,5 ha alale, mis piiratakse 1,2 m kõrguse aiaga. Ligipääsuks planeeringualale kasutatakse olemasolevat mahasõitu. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel. Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid